Νέο Πρότυπο Εξωτερικής Διασφάλισης Απολογισμών Βιωσιμότητας λανσάρει η FBRH UK, σύμφωνα με τα GRI Standards, με στόχο την αύξηση της θετικής αλλαγής (ΑΘΑ). «Στον κόσμο μας σήμερα, με πληθυσμό άνω των επτά δισεκατομμυρίων ανθρώπων, είναι πλέον απολύτως αναγκαίο να εδραιώσουμε μια κουλτούρα βιώσιμης ανάπτυξης στην πλειονότητα των επιχειρήσεων. Ο περίπλοκος κόσμος μας απαιτεί να είμαστε μέλη ενός συστήματος που αναγνωρίζει όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και αναλαμβάνει δράση για να τις περιορίσει πριν γίνουν προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Σάιμον Πιτσιλλίδης, Ιδρυτής της FBRH.