Πρόκειται για ένα μοναδικό θεσμό όπου οι καταναλωτές επιλέγουν αυθόρμητα τις μάρκες με την καλύτερη φήμη σε 35 προϊοντικές κατηγορίες απαντώντας στην ερώτηση: «Από όλες τις μάρκες στην κατηγορία, ποιες θεωρείτε ότι έχουν την καλύτερη φήμη στην Ελλάδα;». Επίσης, εξετάσθηκε η φήμη των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, καθώς και θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας.

Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης
Όπως λέει ο Μάκης Οβαδίας, Γενικός Διευθυντής του RMI Athens, τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι η φήμη της μάρκας είναι κάτι που χτίζεται και δεν εξαγοράζεται. Είναι επίσης προφανές ότι η φήμη της είναι κάτι «πολυσύνθετο» που χρειάζεται διαχρονικά σταθερή πορεία για να συντηρηθεί και ενδυναμωθεί. «Μέσα από την έρευνα παρατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια ότι οι μάρκες που διαχρονικά ανακηρύσσονται στη Νο 1 θέση είναι μάρκες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό τους, διαχειριζόμενες τη φήμη τους λαμβάνοντας υπόψη τον τριπλό ρόλο του σημερινού καταναλωτή, δηλ. Καταναλωτής – Πελάτης – Πολίτης.

Για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, μπορούν να παίξουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Βασική προϋπόθεση είναι η γνώση, η οποία όμως δεν αρκεί. Η διαφορά προέρχεται από παράγοντες όπως η διαχρονικά υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η υποστήριξη προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας, η δημιουργία θετικής δημοσιότητας και «εμπειρίας» και φυσικά η έλλειψη αρνητικής δημοσιότητας και «εμπειρίας». Η καλή φήμη δεν είναι μονοσήμαντη αλλά κτίζεται σε ολιστικό πλαίσιο. Και φυσικά χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία και μοντέλα μέτρησής της που έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν την ολιστική της διάσταση».

Όπως λέει ο Μάκης Οβαδίας, ο διεθνής οργανισμός Reputation Institute έχει αναπτύξει ίσως το πιο σύγχρονο μοντέλο μέτρησης της φήμης, το Global Reptrak. «Μέσω του Global Reptrak μετριέται η φήμη μαρκών και εταιρειών αποτυπώνοντας και αναλύοντας τόσο το συναισθηματικό δέσιμο του καταναλωτή με τη μάρκα, όσο και τη σημαντικότητα και το βαθμό επηρεασμού της φήμης για κάθε έναν από τους 7 πυλώνες φήμης που -όπως έχει αποδειχθεί από έρευνες παγκοσμίως- επηρεάζουν και προσδιορίζουν τη φήμη της μάρκας/εταιρείας». Με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα του Reputation Institute 2012-Global RepTrak 100, η σημαντικότητα του κάθε πυλώνα φήμης διεθνώς είναι η εξής: προϊόντα & υπηρεσίες: 18%, διακυβέρνηση-διαφάνεια: 15%, καινοτομία: 14%, κοινωνική υπευθυνότητα: 14%, εργασιακό περιβάλλον: 13%, ηγεσία: 13% και οικονομική ευρωστία: 13%.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω, είναι προφανές ότι στην Ελλάδα σήμερα με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ο καταναλωτής αισθάνεται όλο και πιο έντονα ότι απειλείται και το γεγονός αυτό, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της έρευνας Famous Brands 2012  κάνει τον Έλληνα πιο σκεπτικό αλλά και πιο κριτικό απέναντι στις μάρκες και τις εταιρείες. «Το έργο λοιπόν της διαφύλαξης και προστασίας του Brand Equity γίνεται ακόμα πιο σύνθετο», εξηγεί ο Μάκης Οβαδίας. «Ιδιαίτερα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και στις νέες επαναπροσδιοριζόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές οι άνθρωποι του Marketing καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα πολύ πιο δύσκολο έργο.

Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η μάρκα που διαχειρίζονται κερδίζει την εμπιστοσύνη του σύγχρονου καταναλωτή και εκφράζει αποτελεσματικά αυτό που αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο επιλογής “Είναι μια μάρκα που νοιάζεται για μένα”. Από τα φετινά αποτελέσματα είναι προφανές ότι οι μάρκες που διακρίθηκαν έχουν πάρει το μήνυμα πολύ έγκαιρα και οι εμπνευσμένες ομάδες Marketing διαμόρφωσαν στρατηγικές στο χώρο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας μέσα από προγράμματα εμπορικής πολιτικής (προφορές κλπ.), αποδεικνύοντας έμπρακτα τη κατανόηση της μάρκας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο καταναλωτής».


Πέτρος Κωνσταντινίδης
, Πρόεδρος, Η+Κ Strategies & Reputation Management Institute – RMI Athens
Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση φήμης
Το τοπίο έχει αλλάξει πλέον ριζικά και οι μάρκες χρειάζονται νέα πρωτοποριακά «ολιστικά» εργαλεία μέτρησης του brand equity / φήμης, ώστε να αποκωδικοποιήσουν τους βασικούς άξονες που δημιουργούν τη φήμη εξηγεί ο Πέτρος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος της Η+Κ Strategies και του Reputation Management Institute – RMI Athens.

Το Μάρκετινγκ στην οικονομική κρίση
Με την οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εκδηλώνουν μια ακατανίκητη ορμή να αλλάξουν κατεύθυνση και να οδηγηθούν σε μια απλούστερη, πιο λιτή και ίσως πιο ουσιαστική ζωή. Αντίστοιχα διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις από τις εταιρείες και τις μάρκες και στέκονται πολύ πιο κριτικά απέναντί τους. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, όπου όλα είναι υπό αναθεώρηση, οι μάρκες θα πρέπει να αποδεικνύουν στους καταναλωτές τους γιατί θα πρέπει να συνεχίσουν να τις επιλέγουν.

Σήμερα το ευρύ κοινό έχει μια τρισδιάστατη οντότητα καθώς αντιμετωπίζει και κρίνει μια εταιρεία, μια μάρκα ή ένα προϊόν με το τρισδιάστατο ρόλο του καταναλωτή – πελάτη -πολίτη. Είναι ευκαιριακά καταναλωτής, αλλά και πελάτης, εννοώντας ότι αποζητά ή διατηρεί μια σταθερή σχέση με εταιρείες /μάρκες/προϊόντα έχοντας μεγαλύτερες απαιτήσεις και αξιώσεις. Επιπλέον, ως πιο ενεργός πολίτης αξιολογεί τη «συμπεριφορά» εταιρειών βάσει ενός ευρύτερου συστήματος αξιών, απαιτήσεων και κριτηρίων το οποίο έχει μεγάλη βαρύτητα στο να αποφασίσει κατά πόσο θα εμπιστευτεί και θα προτιμήσει τα προϊόντα μιας εταιρείας, εάν θα τα συστήσει σε φίλους αλλά και εάν θα αποφασίσει να υποστηρίξει μια εταιρεία η μάρκα σε περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ή και μια κρίση.

Εργαλεία μέτρησης τρισδιάστατου κοινού
Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν νέα ολιστικά εργαλεία μέτρησης που στηρίζονται στη τρισδιάστατη οντότητα του σημερινού κοινού. Η συνεργασία μας με τον διεθνή οργανισμό Reputation Institute μας εξασφάλισε πρωτοποριακά και αποκλειστικά εργαλεία μέτρησης φήμης – όπως το Global Reptrak που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε 41 χώρες – μας επιτρέπει να χαρτογραφήσουμε σε βάθος τη φήμη των κλάδων, εταιρειών και μαρκών και να κατέχουμε μοναδικά insights σχετικά με τις αντιλήψεις, προσδοκίες αλλά και απαιτήσεις του σημερινού Καταναλωτή – Πελάτη – Πολίτη στο νέο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που έχει διαμορφωθεί.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε στην Ελλάδα έναν ΜΚΟ, το Reputation Management Institute – RMI Athens. Τα τελευταία επτά χρόνια με την εφαρμογή αυτών των πρωτοποριακών εργαλείων έχουμε χαρτογραφήσει την τρισδιάστατη εικόνα σε περισσότερους από 45 κλάδους 100 εταιρείες και 400 μάρκες και έχουμε συμβάλλει στη χάραξη στρατηγικών ανάπτυξης τόσο σε εταιρείες – ηγέτες του κλάδου τους όσο και σε μικρότερες (challenger brands) με αποτέλεσμα να αυξήσουμε το brand equity & ROI της επένδυσης Marketing.


Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση φήμης
Η οικονομική κρίση μαζί με την πρόοδο της τεχνολογίας και τη διείσδυση του Internet και των social media έχουν δημιουργήσει έναν νέο σύγχρονο πιο ώριμο κοινό. Ο καταναλωτής είναι και πολίτης και πελάτης. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει και «Ιντερνετικός δημοσιογράφος». Στη Hill + Knowlton Strategies διαθέτουμε ένα εργαλείο παρακολούθησης του καθημερινού «ισοζυγίου φήμης» για κάθε μάρκα.

Το πρόγραμμα Radar καταγράφει όλους τους διαλόγους που αναφέρονται στη μάρκα ή την εταιρεία ή τον κλάδο χρησιμοποιώντας μέχρι και 600 λέξεις κλειδιά καλύπτοντας περισσότερες από 3.500.000 Facebook σελίδες, πάνω από 35.000 blogs και πάνω από 500.000 Twitter accounts.Έτσι, σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να ζυγίζουμε τα θετικά και αρνητικά πρόσημα που επηρεάζουν το «Κεφάλαιο καλής φήμης».  Ταυτόχρονα, το Radar προσφέρει άμεση προειδοποίηση αν μία μάρκα ή μία εταιρεία βρίσκεται στα πρόθυρα κρίσης κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο για να διαχειριστούμε μια ενδεχόμενη κρίση.

Με οδηγό την αλήθεια στη διαχείριση κρίσης
Η συνταγή επιτυχίας είναι να ξεχάσουμε το παλαιό μοντέλο «διαφήμισης» που έστελνε δημιουργικά μηνύματα στον καταναλωτή, αλλά έμενε σε έναν μονόλογο της μάρκας.
Σήμερα, απαιτείται η δημιουργία και η διαχείριση ενός διαχρονικού διάλογου με τον σημερινό καταναλωτή-πολίτη-πελάτη.

Έτσι ένα σημαντικό κλειδί για τη διαχείριση και την προστασία της καλής φήμης μιας μάρκας ή εταιρείας είναι η εξεύρεση και η διαχρονική επικοινωνία με τον «τρισδιάστατο» καταναλωτή – πολίτη – πελάτη. Το επιτελείο της Hill + Knowlton Strategies τα δυο τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί με νέες ειδικότητες όπως community management στα social media. Πρόκειται για ειδικό τμήμα διαχείρισης opinion leaders που διαθέτουν πολύ καλή φήμη και κύρος με πολλούς οπαδούς «φίλους» που καθημερινά επισκέπτονται το blog τους ή τον λογαριασμό τους στο Twitter ή το προφίλ τους στο Facebook.
Αν παλιά ίσχυε η φράση ότι η καλή φήμη χρειάζεται πολλά χρόνια για να χτιστεί αλλά καταστρέφεται σε ελάχιστο χρόνο, τώρα οι κίνδυνοι είναι πιο μεγάλοι, και με τα ηλεκτρονικά μέσα ό,τι κεφάλαιο φήμης έχει χτιστεί, μπορεί να καταστραφεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όλοι είδαμε άλλωστε την δύναμη των social media ακόμα και σε ανατροπές πολιτικών συστημάτων, όπως στην Αίγυπτο. Φανταστείτε να είχαν ο Che Guevara ή ο Stalin στη διάθεση τους τα σημερινά social media και πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Το μυστικό των «χρυσών» μαρκών εν μέσω οικονομικής κρίσης
Ανώτατα και ανώτερα στελέχη των εταιρειών που οι μάρκες τους κατέκτησαν την πρώτη θέση στα Famous Brands 2012 απαντούν στις ερωτήσεις «Τι είναι αυτό που κάνει τη μάρκα σας να “ψηφισθεί” αυθόρμητα από τους ίδιους τους καταναλωτές ως η μάρκα με τη Νο1 φήμη στη κατηγορία της» και «Πόσο πιστεύετε ότι προσφορές ή/και μείωση τιμών που πιθανά κάνατε για να βοηθήσετε να αντεπεξέλθουν οι καταναλωτές στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση, δείχνοντας έτσι και την κοινωνική ευαισθησία της μάρκας, συνέβαλαν σε αυτήν τη διάκριση»;

Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Interamerican
Σε μια περίοδο κατά την οποία η ύφεση, που πλήττει τις αγορές, μεταφράζεται σε κρίση εμπιστοσύνης, για την Interamerican αποτελεί οδηγό πορείας η σταθερότητα της αξιοπιστίας της. Για μια ακόμη χρονιά, η θετική γνώμη του κοινού για την εταιρεία, που την αναδεικνύει στην πρώτη θέση του ασφαλιστικού κλάδου στο πεδίο της φήμης, συνιστά επιβράβευση των αξιών που πρεσβεύει έμπρακτα η Interamerican.

Η διακυβέρνηση, η διαφάνεια, ο επαγγελματισμός, η καινοτομία, η απόδοση αξίας στους ασφαλισμένους, το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους και συνεργάτες, η υπευθυνότητα έναντι της ευρύτερης κοινωνίας και η ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον αντανακλώνται όχι μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα, στην ευρυθμία της εταιρείας και στην ηγετική θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αλλά και στη δημόσια εικόνα της. Γι’ αυτό, η αναγνώριση της Interamerican στα Famous Brands δικαιώνει της εταιρικές στρατηγικές επιλογές και κυρίως, την πολύπλευρη επαγγελματική και κοινωνική συνεισφορά των ανθρώπων της».

Αντώνης Μανιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Minoan Lines
Η Minoan Lines, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα, ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1972 στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι μέλος του Ομίλου Grimaldi. Η Minoan Lines, με πελατοκεντρική φιλοσοφία, όραμα, αξίες, γνώση και έμφαση στο τρίπτυχο ποιότητα, αξιοπιστία, επαγγελματισμός, αποτελεί υπόδειγμα επιχειρηματικής πρωτοπορίας και σημείο αναφοράς τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζοντας άρτια την εμπειρία με τη διορατικότητα, χαράζει τη στρατηγική της τοποθετώντας το επιβατικό κοινό στο επίκεντρο κάθε καινοτόμου επιχειρηματικής της πρακτικής.

Κύριο μέλημά της είναι ο σεβασμός στον επιβάτη και στους αυτοκινητιστές και στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες τους και δέσμευσή της να ανταποκρίνεται απέναντί τους με συνέπεια και αφοσίωση. Μέσω του εκσυγχρονισμού του στόλου της με υψηλής τεχνολογίας πολυτελή πλοία και των πιστοποιημένων στο σύνολο τους κατά τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ποιότητας  υπηρεσιών που παρέχονται στο επιβατικό κοινό, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία μίας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Η Minoan Lines διαθέτει επίσης άρτια εκπαιδευμένα στελέχη, σε στεριά και θάλασσα που με την ενδεδειγμένη εμπειρία, τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό τους, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι.

Σήμερα, η Minoan Lines, με μία επιτυχημένη πορεία 40 χρόνων και πρωταγωνιστικό ρόλο στις γραμμές που δραστηριοποιείται, αποτελεί υπόδειγμα επιχειρηματικής πρωτοπορίας τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας πλέον καθιερώσει το όνομά της στις κορυφαίες και συνεχώς εξελισσόμενες εταιρείες στον χώρο.Με αυτά τα δεδομένα ευχαριστούμε θερμά το επιβατικό μας κοινό, τους πελάτες μας αυτοκινητιστές και τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στην ακτοπλοΐα. Επιπλέον, με τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στην έρευνα “Famous Brands 2012” επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη του επιβατικού μας κοινού, το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας που ανέδειξε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη Minoan Lines ως την εταιρεία με την καλύτερη φήμη στο χώρο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας.


Γιάννης Γρατσώνης, General Manager, Marketing Division, Sony
To brand Sony ανέκαθεν υπήρξε συνώνυμο της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης. Μέσα από μια μακρόχρονη πορεία το όνομα αυτό κατάφερε όχι μόνο να διατηρηθεί, να εξελιχθεί αλλά πολύ περισσότερο να επικρατήσει σε έναν άκρως ανταγωνιστικό χώρο. Προτεραιότητα και αξία της Sony ήταν πάντα η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με οικολογική συνείδηση, τεχνική αρτιότητα και υψηλή τεχνολογία, σε συνδυασμό με  τον καλαίσθητο σχεδιασμό. Στόχος μας, στη Sony, είναι πάντα τα θέλω και οι επιθυμίες του καταναλωτή. Οι ανάγκες του, είναι το βασικότερο σημείο αναφοράς μας.

Με γνώμονα το παραπάνω, αλλά και με την ευαισθησία, τη διάθεση και τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζει το όνομα Sony, κατάφερε ακόμα μια φορά, με τα γνωστά σε όλους brands της, όπως οι τηλεοράσεις Bravia, οι φορητοί υπολογιστές Vaio, τα προϊόντα ψηφιακής απεικόνισης Cyber-shot & Handycam και τις κονσόλες gaming του PlayStation, να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να μετατρέψουν το σπίτι τους σε ένα χώρο μοναδικής ψηφιακής εμπειρίας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Η κατάκτηση της νούμερο 1 θέσης στα Famous Brands για το 2012, αποτελεί την απόλυτη επιβράβευση για τη στρατηγική της εταιρείας εν μέσω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών για την χώρα μας.

Ιωάννα Χριστοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ Κλάδου Καταναλωτικών Προϊόντων, L’Oreal Hellas
Οι ελληνίδες καταναλώτριες ήταν ανέκαθεν πολύ εξοικειωμένες και απαιτητικές ως προς τα προϊόντα καλλυντικών, εκτιμώντας την βέλτιστη ποιότητα σε αξιόπιστες μάρκες ομορφιάς. Πλέον δίνουν μεγάλη σημασία και στην τιμή, αναζητώντας προσιτές λύσεις χωρίς όμως να συμβιβάζονται. Η L’Oreal Paris είναι μια ολοκληρωμένη μάρκα ομορφιάς με μακρά ιστορία και απόλυτη εξειδίκευση στις βασικές κατηγορίες  καλλυντικών, που προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στην ελληνική αγορά.

Συνδυάζει ανώτερη ποιότητα, καινοτομικές προτάσεις ομορφιάς σε σωστή τιμή, προσιτή σε όλες τις γυναίκες. Αυτός θεωρούμε ότι είναι ο βασικός λόγος που η L’Oreal Paris ψηφίστηκε ως η μάρκα με τη Νο 1 φήμη στην κατηγορία της. Προτεραιότητα μας ήταν ανέκαθεν το λανσάρισμα/προώθηση των καλύτερων καινοτομιών της ομορφιάς που θα είναι προσιτές σε όλες τις γυναίκες. Παραμένουμε συνεπείς σε αυτή την στρατηγική, διασφαλίζοντας ότι προσφέρουμε υψηλή ποιότητα και επιστημονικές καινοτομίες στη σωστή τιμή. Πιστεύουμε ότι αυτήν την ισορροπία ποιότητας και τιμής την καταλαβαίνουν περισσότερο από ποτέ οι έλληνες καταναλωτές.

Κώστας Στρατής, Εμπορικός Διευθυντής, Dixons Southeast Europe (Κωτσόβολος)
Στην Κωτσόβολος έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πάντα δίπλα στον καταναλωτή και τον στηρίζουμε δίνοντάς του την καλύτερη δυνατή λύση σε κάθε ανάγκή του. Πάνω από 60 χρόνια προσφέρουμε τεχνολογία για μια σχέση ζωής. Μια σχέση που παραμένει ανθεκτική διότι ανταποκρίνεται με λύσεις και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή των πελατών μας πιο εύκολη. Ευχαριστούμε τους Έλληνες καταναλωτές που για ακόμη μια χρονιά μας αναγνωρίζουν αυθόρμητα ως το κορυφαίο brand ηλεκτρικών και ηλεκτρινικών συσκευών.

Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, δικαιώνοντας την προτίμηση των καταναλωτών και ξεπερνώντας τις προσδοκίες τους. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας αυτή την περίοδο έχει διαμορφώσει νέες ισορροπίες στις αγοραστικές συνήθειες. Οι καταναλωτές επιμένουν στις γνωστές και ποιοτικές μάρκες πραγματοποιώντας όμως λεπτομερέστερες έρευνες αγοράς και αναζητώντας ουσιαστικές προσφορές και πολύ χαμηλές τιμές.

Σκοπός μας είναι να στεκόμαστε πάντα δίπλα στους καταναλωτές και σίγουρα οι πολύ χαμηλές τιμές βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό από μόνο του για να κάνει μια εταιρεία ή μια μάρκα δημοφιλή. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή των πελατών μας πιο εύκολη και αναβαθμίζουμε την εμπειρία των αγορών τους χάρη στα σύγχρονα καταστήματα μας, στο φιλικό χαμόγελο των ανθρώπων μας και την άψογη εξυπηρέτηση που προσφέρουν. Φαίνεται πως είμαστε στο σωστό δρόμο καθώς οι καταναλωτές μας επιβραβεύουν με την επιλογή τους, διατηρώντας μας σταθερά εδώ και πολλά χρόνια στην κορυφή.

Σωτήρης Σπυρακόπουλος, Διευθυντής Μάρκετινγκ, ΦΑΓΕ
Η αναγνώριση και η αγάπη των καταναλωτών κερδίζεται μέσα από συνεχή και αξιόπιστη προσφορά ποιοτικών προϊόντων. Η ΦΑΓΕ έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των ελληνικών νοικοκυριών ως η μεγάλη ελληνική γαλακτοβιομηχανία που προσφέρει ανώτερης ποιότητας και γεύσης προϊόντα γάλακτος με μεγάλη θρεπτική αξία. Πρακτικά, σχεδόν κάθε σπίτι έχει στο ψυγείο κάποια μάρκα της ΦΑΓΕ, στο γιαούρτι, στο γάλα, στα τυροκομικά ή στα επιδόρπια. Γι’ αυτό η ΦΑΓΕ είναι η «γεύση της ζωής μας». H ΦΑΓΕ συμμετέχει και στηρίζει δεκάδες δραστηριότητες εκπαιδευτικού και κοινωνικο-πολιτιστικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου ενός εκπαιδευτικού προγράμματος υγιεινής διατροφής που παρακολουθούν δωρεάν χιλιάδες μαθητές δημοτικού κάθε χρόνο.

Για να επικοινωνεί με τους φίλους της,  έχει αναπτύξει σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας με την παρουσία της στο Διαδίκτυο (www.fage.gr) και στο Facebook, με δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες φίλοι. Το Total της ΦΑΓΕ έμαθε στις πέντε ηπείρους τι σημαίνει αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Κι εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για τη «δική μας» εταιρεία με τα ποιοτικά προϊόντα που έχουν αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο.

Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Manager, Nestle Hellas
Το σημαντικότερο συστατικό αυτής της επιτυχίας του Λουμίδης Παπαγάλος ξεκινά από το ίδιο το προϊόν. Οι προσεκτικά επιλεγμένοι κόκκοι και το εξαιρετικό χαρμάνι παίρνουν κυριολεκτικά ζωή μέσα από αρώματα και γεύσεις που συντροφεύουν καθημερινές στιγμές των Ελλήνων με μια αγαπημένη συνήθεια, μια «ιεροτελεστία» που περνά από γενιά σε γενιά πάνω 90 χρόνια.
Ο Λουμίδης Παπαγάλος είναι μια μάρκα με ποιότητα και εμπειρία που έχει γίνει πια συνώνυμη του ελληνικού καφέ. Παρά τη μακρά της ιστορία, παραμένει σύγχρονη καθώς αφουγκράζεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών, κάτι που αποδεικνύεται από τη συνεχή προσπάθεια για ανανέωση και καινοτομία τόσο σε επίπεδο προϊόντων αλλά και επικοινωνίας.

Πίσω από όλα αυτά όμως βρίσκεται πάντα η σχέση αγάπης που έχουμε με τους Έλληνες, που μέσα στο δύσκολο αυτό περιβάλλον κρίσης δεν χρειάστηκε να κόψουν την αγαπημένη τους συνήθεια, καθώς εξακολουθεί να πρόκειται για το πιο προσιτό ρόφημα, γεγονός που ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το εκτεταμένο πλάνο ενεργειών για σημαντικές εκπτώσεις ή προσφορά επιπλέον προϊόντος.


Δημήτρης Καρδασιλάρης, Marketing Manager Standard Brands, Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Είμαστε πραγματικά ευτυχείς και περήφανοι για το γεγονός ότι οι επιτυχίες της Amstel συνεχώς πολλαπλασιάζονται, επιβεβαιώνοντας τους λόγους που την έχουν αναδείξει την No 1 μπίρα στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Η ανάδειξη της Amstel ως ένα από τα κορυφαία ελληνικά brands στην ετήσια έρευνα Famous Brands 2012, επιβεβαιώνει την αγάπη και την εμπιστοσύνη που αδιάλειπτα επιδεικνύουν οι Έλληνες καταναλωτές στην μάρκα μας εδώ και 47 χρόνια.

Στην μακρόχρονη πορεία της, η Amstel επιμένει στη σταθερά εξαιρετική ποιότητα και πρεσβεύει ουσιαστικές αξίες, συντροφεύοντας του Έλληνες καταναλωτές στις πιο ξεχωριστές στιγμές τους. Το 2012, θέλοντας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες, διαφοροποιημένες ανάγκες των καταναλωτών γύρισε σελίδα, εκσυγχρονίζοντας την εμφάνισή της και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση στο «ράφι» του λιανικού εμπορίου! Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι που της προσφέρουν επάξια την κορυφαία θέση στην κατηγορία μπίρας, στην έρευνα – θεσμό για την αναγνώριση των ελληνικών brands. Ευχαριστούμε θερμά τα Famous Brands που μας χάρισαν μία ακόμη πρωτιά και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι!.

Κάτια Φράγκου, Kellogg’s Special K Brand Manager, Mediterranean Region
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για ακόμα μία χρονιά, μέσα από την αυθόρμητη ψήφο των καταναλωτών, τα δημητριακά Kellogg’s διακρίνονται στο πλαίσιο του θεσμού Famous Brands 2012. To γεγονός ότι οι καταναλωτές μας χαρίζουν για ακόμα μία χρονιά την ίδια διάκριση, πιστεύουμε ότι οφείλεται αφενός στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας και αφετέρου στη συνέπεια που δείχνουμε στην πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια.

Οι καταναλωτές μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής μας φιλοσοφίας και βασικός μας στόχος είναι να ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη τους και να εξελισσόμαστε διαρκώς, σε όλα τα επίπεδα. Στόχος μας στην Kellogg’s είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και κόστους και να εξελισσόμαστε παράλληλα με τις ανάγκες των καταναλωτών μας για υγιεινά και γευστικά προϊόντα. Αντιλαμβανόμενοι τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες σε εγχώριο επίπεδο, αυτή τη χρονιά επικεντρωθήκαμε σε προσφορές, μειώνοντας τη διαφημιστική δαπάνη των προϊόντων μας.

Επιπλέον, μέσα στον επόμενο μήνα θα λανσάρουμε καινούργιες, ειδικές συσκευασίες των 250gr. σε μερικά από τα δημοφιλέστερα brands μας, σε τιμές ιδιαίτερα προσιτές στον καταναλωτή. Η κοινωνική ευαισθησία που έχουμε ως εταιρεία δεν είναι κάτι νέο καθώς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την εργασιακή και κοινωνική πολιτική που κληρονομήσαμε και η οποία τοποθετεί πάντα πάνω από όλα, τους ανθρώπους. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές μας απαντώντας στις ανάγκες τους με έργα και είμαστε σίγουροι ότι το αναγνωρίζουν.

Ιορδάνης Φώτογλου, Υπεύθυνος Marketing, Misko
Η σχέση της Misko με τους καταναλωτές είναι μία σχέση μακροχρόνιας εμπιστοσύνης που βασίζεται σε ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι οι καταναλωτές αισθάνονται σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν καθώς το όνομα Misko αποτελεί εδώ και 85 χρόνια εγγύηση γεύσης και θρεπτικής αξίας. Αφετέρου, διαχρονικά η Misko τιμά τις ελληνικές της ρίζες δημιουργώντας προϊόντα και γεύσεις που σέβονται και αναδεικνύουν την ελληνική γαστρονομική παράδοση και ανταποκρίνονται στις γευστικές προτιμήσεις και ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.

Η τιμολογιακή πολιτική της Misko χαράσσεται με σεβασμό προς τον καταναλωτή και με ευαισθησία προς τις οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. Το γεγονός ότι αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών και ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά σε αυτές συμβάλλει ώστε να αποτελεί η Misko πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις τους. Όμως, η υψηλή θέση που κατέχει η Misko στην ελληνική αγορά είναι αποτέλεσμα όλων των στοιχείων που συνιστούν την ταυτότητά της: ελληνικότητα, ποιότητα, value for money και παραδοσιακοί δεσμοί.

Τίνα Εξάρχου, Marketing Manager Milk, Cheese & Milk Cream, Delta Foods
60 χρόνια τώρα, το Φρέσκο γάλα ΔΕΛΤΑ προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές ότι πιο πολύτιμο και αγνό μας δίνει η φύση, και είναι σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις τους με μερίδιο 27%. Η συλλογή του γίνεται καθημερινά από 977 επιλεγμένες φάρμες σε όλη την Ελλάδα, ενώ η αγαπημένη γεύση και η κορυφαία ποιότητά του διασφαλίζεται μέσω 20.000 ελέγχων, σε όλα τα στάδια προσεκτικής συλλογής και επεξεργασίας του γάλακτος.

Προσφέρεται στη συσκευασία Fresh box, η οποία φέτος με την προσθήκη του μοναδικού Easy Grip, για ευκολότερο και σταθερό κράτημα. Έτσι κάθε σταγόνα φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ φτάνει στα ποτήρια των καταναλωτών μας εγγυημένη, γεμάτη φρεσκάδα και με όλα τα μοναδικά θρεπτικά συστατικά του φρέσκου γάλακτος. Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που το φρέσκο γάλα ΔΕΛΤΑ επιλέχθηκε και τη χρονιά 2012 ως η μάρκα με τη Νο.1 φήμη στην κατηγορία της. Η ΔΕΛΤΑ ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καταναλωτών που δοκιμάζονται λόγω της οικονομικής κρίσης, προχώρησε το 2009 σε μία σημαντική μείωση στην τιμή του φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ. Ταυτόχρονα όμως στόχος μας παραμένει η προσφορά  προϊόντων προστιθέμενης αξίας, καινοτόμων και διαφοροποιημένων, που ακόμη και στις δύσκολες εποχές, έχουν την πρώτη θέση στην επιλογή των καταναλωτών.

Δείγμα της προσπάθειας αυτής αποτελεί και το λανσάρισμα του φρέσκου γάλακτος Μικρές Οικογενειακές Φάρμες της ΔΕΛΤΑ, με πλούσια παραδοσιακή γεύση σε ξεχωριστή τετράγωνη φιάλη, ένα προϊόν που  παντρεύει τη σύγχρονη αισθητική με την παράδοση και την αγνότητα του φρέσκου γάλακτος με ένα μοναδικό τρόπο, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες των καταναλωτών του σήμερα για ξεχωριστές  αλλά και ουσιαστικές επιλογές. Με αφορμή τη φετινή επέτειο 60 χρόνων της ΔΕΛΤΑ, το Φρέσκο γάλα επαναλανσαρίστηκε σε νέα επετειακή συσκευασία, με νέο εικαστικό αλλά και με το μοναδικό Easy Grip για πιο εύκολο κράτημα. Το επαναλανσάρισμα υποστηρίχθηκε και από προωθητικές ενέργειες στα σημεία πώλησης, αλλά και από δειγματοδιανομές φρέσκου γάλακτος ΔΕΛΤΑ σε σχολεία, αθλητικούς χώρους, family amusement parks και εμπορικά κέντρα, λαμβάνοντας ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους καταναλωτές.

Νιόβη Καλλέργη, Marketing Manager, Καφέα Εμπορική Τεχνική (Illy Café)
O espresso Illy είναι ένα και μοναδικό χαρμάνι που αποτελείται από 9 ποικιλίες αυθεντικού καφέ 100% Arabica και διατίθεται στις  5 ηπείρους, σε 140 χώρες , όπου εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν το ίδιο, απαράλλαχτο,  άριστο χαρμάνι  espresso. Η Καφέα Εμπορική Τεχνική εισάγει και διανέμει αποκλειστικά στην Ελλάδα τον Illy από το 1988 και είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και διάδοση της κουλτούρας espresso στην Ελλάδα, αποτελώντας για την Illycaffe Spa τη 2η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγικής δραστηριότητας μετά τις ΗΠΑ.

Η κατάταξη  δεν αφορά μόνο σε όγκους αλλά και σε παραμέτρους που συνθέτουν την «εικόνα» της μάρκας όπως υψηλός απόηχος, ευρεία αναγνωρισιμότητα, αποδοχή, καθώς και ευρεία σηματοδότηση, συνθήκες, που δεν συνυπάρχουν σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Το λογότυπο illy είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή μας απόλαυση, με την ανάπαυλα στο αγαπημένο μας café  και στενά συνυφασμένο με την τέχνη. Χαρακτηριστικά αναφέρω καλλιτέχνες που φιλοτεχνούν από το 1992 τα συλλεκτικά φλιτζάνια illy, όπως Jeff Koons, James Rosenquist, Haim Steinbach,  Pedro Almodovar, Francis Ford Coppola, Tobias Rehberger κ.α.

Η μάρκα illy, συνεπής στην αποστολή της να προσφέρει στους λάτρεις του espresso την κορυφαία ποιότητα, τα τελευταία 2 χρόνια καινοτομεί στον τομέα «Σύστημα για espresso – Iperespresso», εισάγοντας στην οικιακή αγορά μηχανές espresso για κάψουλα, άριστης ποιότητας και υψηλής αισθητικής. Προσανατολισμένοι στην κύρια επιδίωξή μας που είναι το να έχουμε ευχαριστημένο το καταναλωτικό κοινό μας, περιοδικά υιοθετούνται ενέργειες προνομιακού χαρακτήρα, ώστε  να μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να εμπλουτίζει κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του, όπως άλλωστε προσυπογράφει ο illy με το  πρόσφατο slogan “live happily”.


Ηλίας Παπαδόπουλος, BEM Coffees, Nestle Hellas
Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει αυτό που όλοι εμείς στην ομάδα του Nescafe αισθανόμαστε καθημερινά: ότι ο καφές Nescafe είναι η πιο αγαπημένη μάρκα καφέ των Ελλήνων. Είναι το δυναμικό ξεκίνημα ενός πρωινού, η ενέργεια για τη συνέχεια μιας δύσκολης μέρας, το ερέθισμα της παρέας για κουβέντα, η στιγμή απόλαυσης που μας αξίζει.  Επιπλέον, είναι και μια 100% φυσική απόλαυση, καθώς φτιάχνεται από διαλεχτούς κόκκους καφέ, που καβουρδίζονται, αλέθονται και φιλτράρονται φυσικά με νερό, αλλά και μια από τις πιο οικονομικές απολαύσεις εντός σπιτιού, με μια κούπα/ποτήρι να στοιχίζει κατά μέσο όρο λιγότερο από 0,10 ευρώ.

Σε μια προσπάθεια μάλιστα να στηρίξουμε τους Έλληνες στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, ενισχύσαμε το προωθητικό μας πλάνο με επιπλέον εκπτώσεις τιμής και προσφορές δωρεάν προϊόντος. Για όλους εμάς που εργαζόμαστε αδιάκοπα για να για να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου love brand, η διάκριση αυτή είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους λάτρεις του καφέ που τίμησαν τη μάρκα μας με την ψήφο τους.

Τζελίνα Κουκουμέλη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Παπαδοπούλου
Τα προϊόντα μας κατέχουν την πρώτη θέση στις καρδιές των Ελλήνων δημιουργώντας μια σχέση ζωής με την εταιρεία μας, εδώ και 90 χρόνια τώρα. Διαθέτουμε προϊόντα με αυθεντική, μοναδική γεύση, σταθερή ποιότητα και προσιτή τιμή.  Μια μεγάλη ποικιλία καταξιωμένων προϊόντων που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και στιγμές κατανάλωσης, προϊόντα διαχρονικά αλλά και σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις διατροφής. Κάθε μάρκα έχει καθήκον να δίνει λύσεις στον καταναλωτή.

H εταιρεία μας στηρίζει τον καταναλωτή με ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές και με ποικιλία προσφορών. Ο δε καταναλωτής αναγνωρίζοντας την σταθερή αξία της μάρκας, μας τιμά με την προτίμηση του αυτή. Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια με τις ίδιες σταθερές αξίες :γεύση, ποιότητα και φροντίδα για τον καταναλωτή.

Έλενα Μαθιού-Rose, Συν-Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Wizzard-From Wisdom to Magic
«Αυτή είναι η δύναμη των Famous Brands 2012»
Η έρευνα Famous Brands 2012 διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη μέθοδο C.A.W.I μέσω της προηγμένης ψηφιακής πλατφόρμας της Digipoll σε συνεργασία με τη Wizzard–From Wisdom to Magic, καθώς και σε συνεργασία με τη Real News και με την υποστήριξη της Hill + Knowlton Strategies. Συνολικά αξιολογήθηκαν 35 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν 850 ερωτώμενοι από το ευρύ κοινό – τυχαία επιλεγμένοι. Η έρευνα ανέδειξε 108 νικητές (χρυσά βραβεία = 35, αργυρά βραβεία = 36, χάλκινα βραβεία = 37), στις 35 κατηγορίες.

Πιο απαιτητικοί οι καταναλωτές
Πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσουμε το DNA των μαρκών που διακρίθηκαν ως Famous Brands. Σύμφωνα με την έρευνα, oι βασικές παράμετροι βάσει των οποίων απονεμηθήκαν τα Famous Brands Awards από τους καταναλωτές ήταν οι εξής: 94% «της έχουν εμπιστοσύνη», 92% «καλύπτει τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» και 90% «αξίζει τα λεφτά της» (Value for Money). Με σημαντική διάφορα, ένα δεύτερο set παραγόντων είναι το εξής: 74% «είναι κοινωνικά υπεύθυνη», 70% «παράγεται στην Ελλάδα», 69% «είναι ελληνική μάρκα» και 33% «είναι γνωστή μάρκα».

Σε σχέση με το 2011 λοιπόν παρατηρούμε ότι οι καταναλωτές έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικοί, αισθάνονται αβοήθητοι και περιμένουν από τις ισχυρές μάρκες να τους στηρίξουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ενδεικτικά το 2011 τα αντίστοιχα ποσοστά των 3 πρώτων παραγόντων ήταν: 83% της έχω εμπιστοσύνη (11 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2012), 87%: καλύπτει τις ανάγκες μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2012 και 85% αξίζει τα λεφτά της (5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2012).

Σε δύο μόνο παράγοντες το 2012 σημειώθηκε σημαντική μείωση σε σύγκριση με το 2011, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές είναι το 2012 πολύ πιο έτοιμοι από το 2011 να «ψηφίσουν» εκείνες τις μάρκες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δικές τους προσωπικές ανάγκες περισσότερο από ό, τι αυτές γενικότερου/κοινωνικού χαρακτήρα, και ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες/γνωστές ή όχι είναι αυτές οι μάρκες. Ειδικότερα είδαμε πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων στον παράγοντα «κοινωνικά υπεύθυνη»,
και 11 ποσοστιαίων μονάδων για το «ήδη γνωστή / μεγάλη μάρκα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα Τρόφιμα / Ποτά και Super Markets συγκεκριμένα 82% και 85% αντίστοιχα των καταναλωτών υποστηρίζουν ότι για να έχει ένα εμπορικό σήμα / μια μάρκα «καλό όνομα» πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για διατήρηση θέσεων εργασίας.
Όσον αφορά στην άποψη των καταναλωτών για την καλή φήμη «βιομηχανιών» / κλάδων στο σύνολο τους, τα αποτελέσματα αντανακλούν
τη γενικότερη αρνητική «διάθεση» της κοινωνίας.

Πάντως, οι βιομηχανίες/ κλάδοι ποτών-αναψυκτικών, αεροπορικών εταιρειών, ναυτιλίας, fast food και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών φαίνεται να απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στις τις τελευταίες 5 θέσεις βρέθηκαν οι τομείς υγείας, παιδείας, banking, ασφάλειες και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτό που παραμένει πολύ υψηλό (σε ποσοστό 63%) είναι το ποσοστό των καταναλωτών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι επηρεάζονται / επηρεάζονται πολύ στις επιλογές τους μεταξύ εμπορικών σημάτων / μαρκών ανάλογα με το αν αυτά έχουν η όχι καλό όνομα / καλή φήμη.

Στην κρίση οι επιτυχημένες μάρκες «keep on marketing»
Οι επιτυχημένες μάρκες εν μέσω της κρίσης αυξάνουν τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων του καταναλωτή/shopper/πελάτη/πολίτη για να αποκτήσουν πολύτιμα insights, εστιάζουν στις βασικές τους αξίες, και σε «οικογενειακές» αξίες ειδικότερα, διατηρούν δαπάνες Marketing, διαπραγματευόμενες παράλληλα πιο ευνοϊκές τιμές, ανασυγκροτούν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους για να ανταποκρίνονται σε «trade down» ή/και «trade-up» ανάγκες των καταναλωτών, αναθεωρούν την τιμολογιακή τους τακτική, δίνoυν έμφαση σε στόχους μεριδίου αγοράς και εκπλήσσουν -πάντα θετικά-, προσφέροντας ευχάριστες εμπειρίες.

Ευτυχώς το toolkit του σύγχρονου marketer έχει εξελιχθεί και εμπλουτιστεί, και περιλαμβάνει ήδη πλήθος εξειδικευμένων τεχνικών, και εργαλείων, που τείνουν πια να διαμορφώσουν διακριτά Marketing Sub-Disciplines, όπως π.χ. Insights Marketing και Shopper Marketing. Για να μην αναφερθούμε βέβαια και σε αλλά όπως Digital Marketing, Community Management Marketing, Viral/Network Marketing, Influencers’ and Ambassadors’ Marketing, Location Based Marketing, Video Marketing, Loyalty Marketing Search Marketing κ.ά, που πλέον συναποτελούν το αποτελεσματικό (Effective) και Cost Efficient οπλοστάσιο του σύγχρονου marketing manager.

Καθώς σήμερα οι πωλήσεις και το χτίσιμο του brand equity πρέπει να επιτευχθούν με σημαντική μείωση κονδυλίων επένδυσης, κάθε σημείο επαφής με τον καταναλωτή, πολίτη shopper, είναι, και πρέπει να αξιοποιείται, ως σημείο επικοινωνίας και θετικού επηρεασμού (touchpoints marketing). Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένα, ώστε να καταλήγουν σε μια συγκροτημένη και εύηχη χορωδία (360 Alighment Marketing), και ταυτόχρονα πλήρως εναρμονισμένα με το πνεύμα και τον
τόνο φωνής που απαιτούν οι καταναλωτές, shoppers, πολίτες και πελάτες εν μέσω της πλέον βαθιάς οικονομικής κρίσης που διανύουμε,
σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς (Generosity Marketing).