Στις 5 Μαΐου η τελετή απονομής των πρώτων βραβείων για τη διαχείριση εγκαταστάσεων

Όλα είναι έτοιμα για μια γιορτινή και ιδιαίτερα δυναμική τελετή απονομής, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014, στο Maroussi Plaza. Στη μοναδική βραδιά πρόκειται να παρευρεθούν και να πανηγυρίσουν με τους νικητές περισσότερα από 200 υψηλόβαθμα στελέχη από όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους και φορείς. Λίγο πριν μάθουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και τους νικητές του 2014, ο Δρ Παναγιώτης Χατζηπάνος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων, περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τη σημασία αυτών των βραβείων που αναμένεται να γίνουν θεσμός στην Ελλάδα.  

Μιλήστε μας για τα Facilities Management Awards και σε τι στοχεύουν;
Τα FM Awards 2014 είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων και υποδομών, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Στόχος των βραβείων είναι να:
• Να αναδείξουν τη συνεισφορά της αποτελεσματικής διαχείρισης εγκαταστάσεων και υποδομών στην αειφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συνακόλουθα στην εθνική οικονομία.
• Να γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες, λύσεις και τεχνολογίες στη διαχείριση εγκαταστάσεων και υποδομών με προεκτάσεις στη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων.
• Να λειτουργήσουν ως μέσο καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ θα προσφέρουν την απαιτούμενη έμφαση σε έναν από τους δυναμικότερους και πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους υπηρεσιών στην Ελλάδα.
• Να προβληθούν οι νικητές των βραβείων, καθώς και να γίνουν γνωστές, να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν οι προσπάθειές τους.

Ποια ήταν η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα FM Awards 2014;
Η αξιολόγηση των συμμετοχών πραγματοποιήθηκε από επιλεγμένη ανεξάρτητη κριτική επιτροπή με κριτήριο το επαγγελματικό & επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία & εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν  με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής των βραβείων.

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων υπήρξαν η καινοτομία που επιφέρει η υποψήφια πρακτική, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της, η απόδοσή της, η εφαρμογή των αρχών της αειφορίας, η συνεργασία  και η σημασία της τόσο για τον κλάδο, όσο και για την εθνική οικονομία.  Αξιοποιήσαμε επίσης τις δυνατότητες της τεχνολογίας στη διαδικασία, προσφέροντας τη δυνατότητα η επιτροπή  να βαθμολογήσει τις υποψηφιότητες και να συνεργαστεί διαδικτυακά, γεγονός που έδωσε σημαντική ευελιξία στα μέλη της  όσον αφορά στο χρόνο και χώρο.

Ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα συνολικά, κατατάχθηκε σε κατηγορία βράβευσης (gold, silver ή bronze) ή όχι. Μετά τη ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να συζητήσει τα αποτελέσματα, να επανεξετάσει περιπτώσεις ισοψηφίας και να οριστικοποιήσει τα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση έγιναν σε απόλυτη κλίμακα και όχι συγκριτικά. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες βρίσκονται, για παράδειγμα, δύο αργυρά και κανένα χρυσό βραβείο.

Πώς κρίνετε την υποδοχή των FM Awards από την αγορά και πώς αξιολογείτε τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν;
Διαπιστώσαμε ότι πολλές επιχειρήσεις πλέον είναι πρόθυμες να θέσουν τις λειτουργικές τους δράσεις και πρωτοβουλίες στον ευγενή ανταγωνισμό αυτού του θεσμού, αποδεχόμενες πλήρως τους στόχους των βραβείων. Αυτό που μας χαροποίησε ιδιαίτερα είναι ότι το κλίμα στο δημόσιο τομέα έχει αλλάξει. Υπάρχει πλέον έντονο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς του με εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και με παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητάς του, πράγμα που αποδεικνύεται από τις ατομικές πρωτοβουλίες των προϊσταμένων Οργανισμών του Δημόσιου τομέα!

Ποια είναι η συνεισφορά του θεσμού στα οφέλη των επιχειρήσεων;
Τα FM Awards έρχονται να επιβραβεύσουν και να αναδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική διαχείριση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, που υλοποιούνται με διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς. Επιπλέον, συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των  λειτουργικών επιδόσεων των επιχειρήσεων ή οργανισμών και οδηγούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των απαιτούμενων οικονομικών και λοιπών πόρων της κάθε επιχείρησης.

Ενισχύουν επίσης την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και είναι σημαντικός αρωγός των νικητών στην προβολή, προώθηση και αξιοποίηση των προσπάθειών τους.
Αυτό αποδεικνύει άλλωστε και το γεγονός ότι τα βραβεία πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του νεοϊδρυθέντος Hellenic Facility Management Association, αλλά και των American Society of Civil Engineers – Hellenic International Section, Hellenic Maintenance Society και PMI Greece.