Τα βραβεία που διοργανώvουν το Plant Management της BOUSSIAS, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Στόχος των βραβείων ήταν να αναδειχθούν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι καλύτερες πρακτικές στον κλάδο του Facilities Management, ενός στρατηγικού και πολυδιάστατου κλάδου που αναπτύσσεται ταχύτατα πλέον και στη χώρα μας. Παρουσία περισσότερων από διακοσίων υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες εταιρείες και φορείς του κλάδου στην χώρα μας, βραβεύθηκαν οι πρακτικές που διακρίθηκαν από την αρμόδια, ανεξάρτητη κριτική επιτροπή των βραβείων.

Ο πρόεδρος Δ.Σ. του νεοσύστατου Hellenic Facility Management Association, κ. Γιώργος Δανιόλος, κατά την εισαγωγή του χαιρέτησε την πρωτοβουλία των FM Awards, επισημαίνοντας τη συμβολή της στην προαγωγή του κλάδου μέσω της ανάδειξης των καλών πρακτικών, ως φωτεινά παραδείγματα. Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ., American Society of Civil Engineers-Hellenic Section, Πρόεδρος Δ.Σ., Project Management Institute-Greece, μίλησε για τους στόχους και τα οφέλη των βραβείων, τα οποία αγκάλιασαν οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου υποβάλλοντας περισσότερες από 75 υποψηφιότητες στις 42 διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από μια ιδιαίτερα αξιόλογη ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, με κριτήριο το επαγγελματικό & επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία & εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Κριτική επιτροπή & αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
Δρ. Δημοσθένης Αγγελίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Θαλάσσιων Έργων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δρ. Γιώργος Αγερίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Λευτέρης Αναστασάκης, Yπεύθυνος Εξωτερικών Σχέσεων, TITAN, Eκπρόσωπος του ΣΕΒ στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων στο Υπ. Ανάπτυξης, Εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος στο ΔΣ του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ του ΠΑΙΔΙΟΥ, Χαράλαμπος Αποστολίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος Δ.Σ., Hellenic Maintenance Society, Νίκος Zυγούρης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση, Πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Δρ. Γιάννης Κοζάτσας, Ηλεκτρολόγος & Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Κωνσταντίνος Μάντζιος, Ναυτικός Μηχανολόγος MSc, MBA, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής, Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διοιίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Εκπρόσωπος Hellenic Facility Management Association.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο, κάθε κριτής ξεχωριστά βαθμολόγησε τις υποψηφιότητες σε ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ στο επόμενο, η επιτροπή συναντήθηκε προκειμένου να συζητήσει τα αποτελέσματα, να επανεξετάσει περιπτώσεις ισοψηφίας και να οριστικοποιήσει τα αποτελέσματα. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων υπήρξαν η καινοτομία, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της πρακτικής, η απόδοσή της και η σημασία της τόσο για τον κλάδο του F.M. Η αξιολόγηση έγινε δηλαδή σε απόλυτη κλίμακα και όχι συγκριτικά, γι’ αυτό άλλωστε υπήρξαν κατηγορίες π.χ. με δύο αργυρά και κανένα χρυσό βραβείο.

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Αναστασία Μπούσια, Chemical Engineer PhD, Conference & Awards Producer, Plant Management BU, BOUSSIAS, ενώ τα βραβεία απένειμαν στους νικητές: ο πρόεδρος της κρτικής επιτροπής Δρ. Παναγιώτης Χατζηπάνος, ο κ. Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός Δ/ντής του τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas, ο κ. Νίκος Σοφιανός, Γενικός Γραμματέας ΕΒΕΑ, ο κ. Λευτέρης Αναστασάκης, ο κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης & Διοιίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Εκπρόσωπος Hellenic Facility Management Association, ο κ. Νικόλαος Νασιόπουλος, Πρόεδρος HMS, ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ, ο κ. Πάνος Ζαμάνης, Managing Partner, Galaxy Events & Catering και ο κ. Κωνσταντίνος Μάντζιος, Ναυτικός Μηχανολόγος MSc, MBA, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής.