Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες ενδιάμεσες εξετάσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ειδικότητα «Ζυθοποιός- Βυνοποιός», που υλοποιείται από την Ελληνική Ζυθοποιία Ατάλαντης (ΕΖΑ) με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Η αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΖΑ από εξειδικευμένη επιτροπή, αφορούσε σε όλο το φάσμα του θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου των σπουδών. Τη διαδικασία των εξετάσεων, που έλαβε χώρα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας από τον Covid-19, επόπτευσε ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή.