Η Scope Communications, το communications agency της Intrasoft, επελέγη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για την υλοποίηση δύο έργων στους τομείς του δημιουργικού σχεδιασμού, της εικαστικής στοιχειοθεσίας και της εκπόνησης στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας. Τα δύο αυτά καινούρια έργα ενισχύουν την θέση της Intrasoft στην αγορά επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το rebranding του τμήματος επικοινωνίας της υπό το όνομα Scope, ενός in house agency που δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας. Η Scope αναπτύσσεται σε μια ομάδα δημιουργικών επαγγελματιών η οποία παρέχει ολιστικές υπηρεσίες επικοινωνίας και συμβουλευτικής από τα γραφεία σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.