Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια αγορά εργασίας, με τα δύο πέμπτα (43%) των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην πρόσφατη έρευνα της EY, «2022 Work Reimagined Survey», να υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να παραιτηθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες – οδηγούμενοι, κυρίως, από την επιθυμία τους για υψηλότερες αμοιβές, καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ευελιξία.

Όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου πληθωρισμού, συρρίκνωσης της αγοράς ταλέντου και αύξησης των διαθέσιμων θέσεων ευέλικτης εργασίας. Σύμφωνα με τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας, σε μία εποχή υψηλού πληθωρισμού, η επιθυμία των εργαζόμενων για υψηλότερες αμοιβές υπερισχύει έναντι άλλων αιτημάτων.

Το 22% των εργοδοτών δηλώνουν ότι θέλουν να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο, σε καθεστώς πενθήμερης, δια ζώσης εργασίας. Το 80% των εργαζόμενων θέλουν να εργάζονται εξ αποστάσεως τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα. Το 32% των εργοδοτών έχουν καταφέρει να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την εταιρική κουλτούρα, μέσω της υβριδικής εργασίας και επενδύσεων σε παροχές και τεχνολογία.