Τη δημιουργία μιας παγκόσμιας «συμμαχίας» με τη Shopify Inc., εγκαινιάζει η EY, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του διαδικτυακού εμπορίου και να υποστηρίξει την πώληση ρυθμιζόμενων προϊόντων.

Η «EY – Shopify Alliance» στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενεργοποιήσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο e-commerce, πρώτον, μέσω των υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων e-commerce της EY και, δεύτερον, με τη δημιουργία νέων ασφαλών επιλογών για την πώληση ρυθμιζόμενων προϊόντων, όπως φαρμακευτικά και αλκοολούχα ποτά.

Οι εταίροι θα εκπαιδεύσουν μια αρχική ομάδα 500 τεχνικών επαγγελματιών, οι οποίοι θα λαμβάνουν περαιτέρω υποστήριξη από έως και 10.000 συμβούλους μέσω της πλατφόρμας Shopify.