Ο Ηλίας Βυζάς ορίζεται Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα, διαδεχόμενος τον Αλέξανδρο Χρηστίδη.

Ο Η. Βυζάς ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΕΥ το 2007. Από το 2013, διευθύνει το Κέντρο Αριστείας της EY για Data, Analytics & AI, στην Αθήνα, ενώ είναι υπεύθυνος και για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του οργανισμού σε θέματα Data, Analytics & AI στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής, ΝΑ Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA).

Παράλληλα, είναι Επικεφαλής Τεχνολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στη ΝΑ Ευρώπη και του Τομέα Προηγμένης Βιομηχανίας και Κινητικότητας (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) της EY σε CESA και Ελλάδα. Ο Α. Χρηστίδης θα συνεχίσει ως Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY σε Κεντρική, Ανατολική, ΝΑ Ευρώπη και Κεντρική Ασία.