Στην ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου έργων της Global Sustain προχωρά η ΕΥ Ελλάδος, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας των 2 εταιρειών. Παράλληλα, αναμένεται περαιτέρω συνεργασία για την ανάπτυξη υπηρεσιών σε θέματα ESG στην Ελλάδα.

Ο Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Ζούμε πλέον σε μια εποχή, όπου η διαχείριση των ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν αποτελούν ένα ακόμη θέμα στην ημερήσια διάταξη των επιχειρήσεων,αλλά καθορίζουν την ίδια τη θέση της επιχείρησης στην αγορά και απέναντι στην κοινωνία και, κατά συνέπεια, τον βαθμό στον οποίο θα μπορέσει να αναπτυχθεί μελλοντικά».