Παρά τις σημαντικές γεωπολιτικές και χρηματοοικονομικές προκλήσεις, η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποδείχθηκε ανθεκτική, σύμφωνα με την ανάλυση των σχετικών στοιχείων από την EY.

Με 2.274 συμφωνίες συνολικής αξίας 2,02 τρισ. δολαρίων, οι Σ&Ε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 μπορεί να παρουσίασαν πτώση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (μείωση 27% ως προς την αξία και 18% ως προς τον αριθμό των συμφωνιών), ωστόσο η δραστηριότητα είναι αυξημένη σε σύγκριση με τον μέσο όρο του τελευταίου κύκλου Σ&Ε (αύξηση 35% και 13% αντίστοιχα).

Εξετάζοντας τις επιδόσεις ανά κλάδο, για άλλη μια φορά η τεχνολογία κυριάρχησε στις παγκόσμιες Σ&Ε. Ενώ η αξία των Σ&Ε (627 δισ. δολάρια) μειώθηκε κατά 20% από τα επίπεδα ρεκόρ του 2021 (789 δισ. δολάρια), εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο (31%) της παγκόσμιας δραστηριότητας Σ&Ε.