Είκοσι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΥ με τίτλο «EY Ripples», όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της για το οικονομικό έτος το οποίο έληξε τον Ιούνιο 2021.

Επίσης, σημείωσε, για το ίδιο διάστημα, παγκόσμια έσοδα ύψους 40 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 7,3%. Επιπλέον, ανακοίνωσε τριετές αναπτυξιακό πλάνο, σε συνδυασμό με επενδυτικές δαπάνες ύψους 10 δισ. δολαρίων για τα οικονομικά έτη 2022 έως 2024, οι οποίες θα υποστηρίξουν την παγκόσμια στρατηγική EY NextWave.

Με αφορμή τα παγκόσμια οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥ για το ΟΕ21, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Στη διάρκεια μιας πραγματικά απαιτητικής χρονιάς, η ΕΥ ενίσχυσε τα έσοδά της παγκοσμίως, χάρη στον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων της, αλλά και τις σημαντικές επενδύσεις της στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα».