Για παράνομες μεταδόσεις διαφημίσεων εταιρείας διαδικτυακού στοιχήματος

Tης εξώδικης επιστολής είχαν προηγηθεί άλλες δύο επιστολές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, Γιάννη Σπανουδάκη προς την ΕΡΤ, με ημερομηνίες 9 Μαρτίου και 18 Ιουνίου. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικότερα από τη στιγμή που ο ΟΠΑΠ είναι από τους σημαντικότερους χορηγικούς υποστηρικτές της ΕΡΤ. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η θητεία της παρούσας διοίκησης της ΕΡΤ λήγει στις 30 Ιουνίου και αναμένονται σημαντικές στελεχιακές ανακατατάξεις σε αυτήν.