Με αντικείμενο τη Διαχείριση Κατηγορίας Προϊόντων και των επιμέρους τακτικών

Εμπλουτισμένα με σύγχρονο υλικό και έρευνες, απευθύνονται σε στελέχη που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως Category Management, Trade Marketing, Sales, Account Management, Business Development, Space Planning, Merchandising, Customer Marketing, Product & Brand Management κ.α. Περισσότερα από 700 στελέχη της Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου εκπαιδεύτηκαν την τελευταία επταετία σε σεμινάρια της Nielsen, τα οποία διοργανώνονται από καταρτισμένους εισηγητές, με συμμετοχή σε διάφορα category management project της αγοράς.

«Η προστιθέμενη αξία των σεμιναρίων δημιουργείται από τη διάδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων, καθώς και από ρεαλιστικά case studies, εξασφαλίζοντας την πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Τα χρηματοδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 23 και 24 Νοεμβρίου το Category Management Workshop, 29 Νοεμβρίου το Advanced Assortment Management Workshop, 30 Νοεμβρίου το Advanced Space Management Workshop και 1η Δεκεμβρίου το Promotions Management Workshop.