Στα Impact Business IT Excellence (BITE) Awards
Eξι βραβεύσεις, που αναδεικνύουν τις επιτυχημένες και καινοτόμες πρακτικές και στρατηγικές αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, καθώς και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποκόμισε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο των Impact Business IT Excellence (BITE) Awards 2017.

Συγκεκριμένα, έλαβε δύο βραβεία κορυφαίας επίδοσης, το πρώτο για τη νέα υπηρεσία «Ταμίας από Απόσταση» στην κατηγορία «Καινοτομία & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Information & Communication Technology» και το δεύτερο για την εφαρμογή «Affordability & Treatment tool» στην κατηγορία «Επιχειρηματικής Ευφυίας & Αναλυτικής». Επίσης, έλαβε δύο βραβεία άριστης επίδοσης, για το «Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow» στην κατηγορία «CRM & Digital Marketing» και για την εφαρμογή «Branch Marketing Management (BMM)» στην κατηγορία «Αυτοματοποίηση & Υποστήριξη Πωλήσεων/Marketing» και δύο βραβεία εξαιρετικής επίδοσης, για την υπηρεσία «Paperless Cashier» στην κατηγορία «Διαχείριση Εγγράφων & Ροής Εργασιών» και για το έργο ενοποίησης των υποδομών διαχείρισης ιστορικών δεδομένων των 7 ενοποιηθεισών Τραπεζών στην κατηγορία «Ενοποίησης Συστημάτων».