Οι Microsoft, Diageo, Mars, Roche, JTI, Διαμαντής Μασούτης

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των πολυεθνικών περιλαμβάνονται οι Microsoft, Diageo, Mars, Roche και JTI, ενώ στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων με πάνω από 500 εργαζόμενους περιλαμβάνεται η Διαμαντής Μασούτης. Παράλληλα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Great Place to Work «Working on the Human Touch» φαίνεται ότι οι εταιρείες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών έχουν κατορθώσει να αυξήσουν τα επίπεδα της εμπιστοσύνης των εργαζομένων τους. Στην Ελλάδα, η αύξηση στα επίπεδα εμπιστοσύνης ανέρχεται στο 4%.