Οι Φυσικό Αέριο, Ζενίθ, Ήρων, Elpedison, NRG και Watt+Volt

Στην ίδρυση Συνδέσμου με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΠΕΝ» προχώρησαν οι εκπρόσωποι 6 Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, και συγκεκριμένα οι εταιρείες Φυσικό Αέριο, Ζενίθ, Ήρων, Elpedison, NRG και Watt+Volt. Ο καταστατικός σκοπός του ΕΣΠΕΝ είναι, ενδεικτικά, η προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την προμήθεια στους καταναλωτές επαρκούς, αξιόπιστης, οικονομικά συμφέρουσας και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας (ηλεκτρισμός – φυσικό αέριο), η ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η προμήθεια ενέργειας σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και η προώθηση διεθνών συνεργασιών. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠΕΝ συγκροτήθηκε σε σώμα την 1η Οκτωβρίου 2020, με Πρόεδρο τον Αναστάσιο Παπαναγιώτου (Watt+Volt). Παράλληλα, ο ΕΣΠΕΝ αναζητά Γενικό Διευθυντή για να αναλάβει τη διοίκηση του Συνδέσμου.