Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, υπό τη Streem Global AE, έξι εταιρειών και, συγκεκριμένα, των Unit Hellas AE, Unit Shipping AE και Contrade AE, σε συνδυασμό με τις Unit Logistics SRL, Rohel Trans International SRL και Translink Expedition SRL.

Η συγχώνευση αποτελεί την πρώτη φάση στον ευρύτερο σχεδιασμό της διοίκησης για το 2024, η οποία περιλαμβάνει τη συγχώνευση του συνόλου των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και οικονομίας κλίμακας.

Παράλληλα, δημιουργεί έναν όμιλο ο οποίος έχει σαφή στόχευση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Μέσω της συγχώνευσης, η Streem Global φιλοδοξεί να θέσει νέα καινοτόμα πρότυπα στις προσφερόμενες υπηρεσίες logistics, τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού.