Ποιο θα είναι το αυριανό «γήπεδο» των ψηφιακών Μέσων;
Το digital περιβάλλον έχει πάρει νέα τροπή, βάζοντας στο επίκεντρο της επικοινωνίας το εξατομικευμένο περιεχόμενο. Τα ψηφιακά Μέσα έχουν γίνει μέρος της καθημερινής μας ζωής και μέσα σε αυτά αναδύονται νέες εταιρείες που ανταγωνίζονται για την προσοχή των χρηστών. Νικήτριες θα είναι εκείνες που θα δημιουργούν περιεχόμενο ειδικό για τα ενδιαφέροντα του κοινού-στόχου, με την πρωτοκαθεδρία να διατηρείται στο βίντεο για κινητά και με άνοδο των livestreams και του AR και έμφαση στην ψυχαγωγία, έναντι της στείρας προϊόντικής πληροφόρησης.

Σημαντικό ακόμη είναι το διαδραστικό περιεχόμενο που θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων με το gamification της επικοινωνίας και τα conversational μέσα (chatbots), καθώς αποτελούν μεγάλο μέρος της κουλτούρας μας, του οργανικού τρόπου που αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον, αλλά και λόγω της ικανότητάς τους να ψυχαγωγούν. Η χρήση των αναλυτικών δεδομένων, θα συνεχίσει να αποτελεί κλειδί στην στοχευμένη ανάγνωση των τάσεων που θα επηρεάσουν το μέλλον στον ψηφιακό κόσμο.

Από τι «κινδυνεύει» η ψηφιακή διαφημιστική επένδυση;
Μεγάλες προκλήσεις/κίνδυνοι είναι αυτοί που παρουσιάζονται από τις σχέσεις τρίτων. Έτσι, αναγνωρίζοντας ότι οι οργανισμοί δεν έχουν στόχο τη «διαφήμιση» αλλά τη δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση σχέσης με τον καταναλωτή, κατανοούμε τη σημασία μιας ολοκληρωμένης omni-channel στρατηγικής περισσότερο από ποτέ! Για αυτό, απαιτείται επαναλαμβανόμενη στόχευση σε διαφορετικά κανάλια και με διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογο με το στάδιο της σχέσης του καταναλωτή με τον οργανισμό.

Η παρακολούθηση των βημάτων του ψηφιακού καταναλωτή μέσα από την ανάλυση δεδομένων, η παρέμβαση, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας, καθώς και η ορθή μετάφραση αυτών σε στρατηγική και τακτικές δράσεις αποτελούν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Όπως και σε οτιδήποτε ανερχόμενο έτσι και στο digital marketing ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται νέες προκλήσεις. Σημασία έχει να τις αντιμετωπίζεις και να βρίσκεσαι ένα βήμα μπροστά από αυτές.