Η Mytilineos προχώρησε σε συμφωνία για εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Watt+Volt. Με την προσθήκη του χαρτοφυλακίου 200.000 πελατών της Watt+Volt η δραστηριότητα της Mytilineos στην λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπου μέσω της Protergia – Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέχει ήδη την 1η θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων, ενισχύεται καθώς το ενιαίο μερίδιο αγοράς πλέον αγγίζει το 10%.

Οι συνολικοί πελάτες ανέρχονται σε 550.000 και τα καταστήματα σχεδόν σε 100, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η παρουσία στην ηλεκτροκίνηση με 516 σημεία φόρτισης ανά την επικράτεια. Το στελεχιακό δυναμικό της Watt+Volt, υπό τον CEO της, Τάσο Παπαναγιώτου, θα ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της Mytilineos.

Το συνολικό τίμημα για την Συναλλαγή ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 20 εκατ. θα καταβληθούν σε μετρητά και 16 εκατ. σε μετοχές της Mytilineos. H Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση ολοκλήρωσης των συμβατικών κειμένων της Συναλλαγής, καθώς και τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές αρχές.