Η Petrolina (Holdings) Public Ltd, με έδρα την Κύπρο, ανακοίνωσε ότι η νέα θυγατρική της εταιρεία P.W. Bunkering Services (East Med) Ltd, προχώρησε την 31/12/2020 στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας Silk Oil. Η συμφωνία εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων εργασιών του ομίλου Petrolina στην Ελλάδα. Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει στόχο την αναβάθμιση του δικτύου πρατηρίων Silk Oil, την επίτευξη νέων συνεργασιών στον χώρο των πρατηρίων και της βιομηχανικής πελατείας και την επέκταση στον εφοδιασμό πλοίων με πετρέλαιο ναυτιλίας.