Προϋποθέσεις:
1. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας να είναι εκτός Νομού Αττικής.

2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στο email: [email protected],  μέχρι τη λήξη του deadline της κάθε κατηγορίας. Για αρχεία με μεγάλο μέγεθος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί site μεταφοράς αρχείων.

3.
 Μετά την αποστολή του email ο συμμετέχων θα πρέπει να ενημερώσει τη διοργάνωση για την αποστολή και να επιβεβαιώσει την παραλαβή του υλικού. (Υπεύθυνη συμμετοχών: Κατερίνα Κουρούκλη 210 6617 777, εσωτ. 108).

4.
 Για τις κατηγορίες Print και Design, τυπωμένα αντίγραφα της συμμετοχής θα πρέπει να έχουν παραδοθεί με courier, στα γραφεία της BOUSSIAS, στις 18/4 μέχρι τις 12.00.

5.
 Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη φόρμα συμμετοχής. (Για τη φόρμα συμμετοχής επικοινωνήστε με την Κατερίνα Κουρούκλη 210 6617 777, εσωτ. 108).

6.
 Όλα τα υλικά (ηλεκτρονικά αρχεία και τυπωμένα αντίγραφα), θα πρέπει να παραδοθούν, με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κανονισμός.

7.
 Η εκπρόθεσμη αποστολή του υλικού ή η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, θέτει το ζευγάρι εκτός διαγωνισμού.

Το brief θα δοθεί την Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 18.30, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να το κατεβάσουν από το site της διοργάνωσης, www.younglions.gr. Δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέχρι τη Δευτέρα 15 Απριλίου. Ο διαγωνισμός T.G.I Friday’s Young Lions Competition, διοργανώνεται από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος και το περιοδικό Marketing Week.