Με σχετική του ανακοίνωση, ο Οργανισμός προϊδεάζει για εξελίξεις που έρχονται

Όπως σημειώνεται, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συγχώνευση λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών (συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΔΟΛ Εκδόσεις Γυναικείων Περιοδικών ΑΕ και Μιχαλακοπούλου ΑΕ με τη μητρική ΔΟΛ ΑΕ), καθώς και την πώληση ή διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων (αθλητική εφημερίδα Εξέδρα, Eurostar AE, Digital Shopping ΑΕ, Ελληνικά Γράμματα ΑΕ). Η εταιρεία επισημαίνει παράλληλα, ότι λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Συνθήκες που αφορούν στη δραματική μείωση των εσόδων της εκδοτικής δραστηριότητας, τόσο των διαφημιστικών, όσο και των εσόδων κυκλοφορίας, ως απόρροια της εκτεταμένης ύφεσης. Σύμφωνα με τον ΔΟΛ, οι βασικοί άξονες για την επανεξέταση του εκδοτικού κόστους και την περικοπή των γενικών εξόδων αφορούν κυρίως σε αλλαγές στη διοικητική και εκδοτική δομή των εφημερίδων, στην ενοποίηση λειτουργιών, στη μείωση του κόστους των προωθητικών ενεργειών, του κόστους διανομής και των επιστροφών, καθώς και των αμοιβών τρίτων και της μισθοδοσίας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αναφορά στους βασικούς στόχους του ΔΟΛ, που είναι ο περιορισμός και εντέλει η αναστροφή των ζημιών και η εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων ώστε να αντιμετωπισθεί η αρνητική οικονομική συγκυρία.