Διαγωνισμός ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής καταγραφής παραστάσεων της ΕΛΣ και διαμόρφωση business model ώστε να προσφερθούν από την ΕΛΣ οι ακόλουθες υπηρεσίες: Virtual πρεμιέρες στην Ελληνική περιφέρεια, virtual παραστάσεις παιδικής όπερας σε σχολεία, πιλοτικό broadcasting όπερας στο διαδίκτυο καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς ή/και δορυφορική τηλεόραση.

Με τον τρόπο αυτό η όπερα και η λυρική τέχνη ευρύτερα θα μπορέσει να αγγίξει πολύ ευρύτερο κοινό τόσο ηλικιακά όσο και γεωγραφικά -με στόχο και τους ομογενείς- ώστε να μπορέσει να μελετηθεί στην πράξη το καινοτόμο αυτό για τα ελληνικά δεδομένα «κανάλι» σε επίπεδο «ζήτησης», target groups, τιμολογιακής πολιτικής, κ.α και να μπορεί να σχεδιάσει τα επόμενα ψηφιακά βήματά της η ΕΛΣ με πραγματικά στοιχεία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.153.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 4 Ιανουαρίου 2013.