Η διάκριση αποτελεί την επιβράβευση στη στάση του σταθμού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ και χρόνια, ο Σκάι δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην ανάδειξη περιβαλλοντικών θεμάτων, ενώ με τις εκστρατείες του έχει συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη συμμετοχή του σε αντίστοιχες δράσεις. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν ακόμα 160 εταιρείες από 19 χώρες της ΕΕ και συνολικά βραβεύτηκαν 22 εταιρείες που προωθούν την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας μέσω της επιχειρηματικότητας.