Ολοκληρώθηκε το «Ευρωπαϊκο Συνέδριο για την Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών Q2012», με διοργανωτές την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat. Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέας Γεωργίου, αναφέρθηκε στις αναγκαίες συνθήκες για την παραγωγή στοιχείων υψηλής ποιότητας. Η ΕΛΣΤΑΤ ήταν αποδέκτης πολλαπλών σημαντικών αναγνωρίσεων από τους συμμετέχοντες για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η Ελλάδα στο χώρο της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών
της στοιχείων και για την ισοτιμία τους με τις άλλες ευρωπαϊκές.