Σκοπός του TRA 2012, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κάτω από το γενικό τίτλο «Βιώσιμη Κινητικότητα μέσω της Καινοτομίας», είναι να συμβάλει στη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη, φέρνοντας κοντά όλους τους εμπλεκόμενους στην έρευνα για την ανάπτυξη των συστημάτων μεταφορών. Την οργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει η AFEA Travel & Congress Services.