Με προϋπολογισμό 2,65 εκατ. ευρώ

Η εκστρατεία θα προωθήσει πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, επεκτείνοντας και συνεχίζοντας επιτυχή στοιχεία προηγούμενων φάσεων της εκστρατείας.

Ο διαγωνισμός αφορά στη διοργάνωση και την επικοινωνία της ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Αειφόρο Ενέργεια και της απονομής βραβείων (περιλαμβανομένων τόσο Ημερών Ενέργειας όσο και μιας διάσκεψης πολιτικής υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), καθώς και ορισμένες δραστηριότητες δικτύωσης κατά τα έτη 2012–2015.

Η διάρκεια της προσφοράς δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.650.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 6 Ιανουαρίου 2012.