Μελέτη της GfK σε 33 ευρωπαϊκές χώρες

Σύμφωνα με τα κυριότερα συμπεράσματα, η αγοραστική δύναμη αυξήθηκε κατά μέσο όρο 3,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για τις 28 χώρες της ΕΕ, η GfK προβλέπει επιβραδυνόμενη ανάπτυξη 1,1%. Όσον αφορά στο ποσοστό δαπανών στο retail ως προς το σύνολο της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2015. Ενώ οι καταναλωτές είχαν περισσότερα χρήματα για αγορές, τα διέθεσαν κατά κύριο λόγο σε υπηρεσίες, ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής και όχι σε αγορές λιανικής. Όσον αφορά στις τιμές, σύμφωνα με την έρευνα παρέμειναν σταθερές το 2015. Η δυναμική του online επιβραδύνθηκε σε πιο ώριμες αγορές, ενώ τα φυσικά καταστήματα σταδιακά προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες (omni-channel).

«Συνολικά, το 2015 ήταν μια καλή χρονιά για τους ευρωπαίους καταναλωτές», αναφέρει ο Dr. Gerold Doplbauer, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας. «Η οικονομία της ΕΕ αυξήθηκε σε ονομαστική αξία κατά 4,7% και η ανεργία μειώθηκε στις περισσότερες χώρες. Το χαμηλό επιτόκιο έκανε τη παραδοσιακή αποταμίευση λιγότερο ελκυστική, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να ξοδέψουν τα χρήματά τους. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους περιοχές της Ευρώπης. Απομένει να δούμε πώς η προθυμία επένδυσης μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών και των καταναλωτών θα επηρεαστεί από την Ευρωπαϊκή κρίση του προσφυγικού και την απειλή της τρομοκρατίας, καθώς και την οικονομική αδυναμία αναδυόμενων οικονομιών».