Μια πρώτη συζήτηση σχετικά με μια Digital Single Market Strategy πραγματοποιήθηκε στο τέλος Μαρτίου, καθορίζοντας τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιφέρει πραγματικές αλλαγές, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο Αντιπρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής, Andrus Ansip, ανέφερε σχετικά: «Ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από όλους τους φράχτες και τους τοίχους που μας εμποδίζουν online. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα εκτός συνόρων online, ακριβώς όπως κάνουν και offline.

Οι καινοτόμες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι να παραμένουν κλειδωμένες στην χώρα προέλευσής τους. Πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, αλλά χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη αρχή. Η Ευρώπη πρέπει να επωφελείται πλήρως από την ψηφιακή εποχή: καλύτερες υπηρεσίες, πιο ενεργή συμμετοχή και νέες θέσεις εργασίας».

Ο Επίτροπος του τομέα Digital Economy and Society, Gunther H. Oettinger, δήλωσε από την πλευρά του: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης με ένα μείγμα 28 διαφορετικών κανόνων στους τομείς τηλεπικοινωνιών, copyright, IT security και προστασίας δεδομένων. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αγορά που θα επιτρέπει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα να ευδοκιμήσουν, σε start-ups να αναπτυχθούν και στη βιομηχανία να εκμεταλλευτεί το internet of things. Παράλληλα, και οι άνθρωποι πρέπει να επενδύσουν στην ενίσχυση των IT ικανοτήτων τους». Η πρώτη αυτή συζήτηση εντόπισε τρεις κύριους άξονες στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι δράσεις της Επιτροπής.

Ευρύτερη πρόσβαση σε digital αγαθά και υπηρεσίες
Ο πρώτος άξονας είναι η ευρύτερη πρόσβαση καταναλωτών και επιχειρήσεων στα digital αγαθά και υπηρεσίες, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους: 
– Με την απλοποίηση του διακρατικού ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω εναρμονισμένων καταναλωτικών και επιχειρηματικών κανόνων και μέσω επαρκέστερων και οικονομικότερων τρόπων αποστολής προϊόντων. Σήμερα, μόλις το 15% των καταναλωτών πραγματοποιούν online αγορές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός της δικής τους, καθώς τις περισσότερες φορές η χρέωση των μεταφορικών είναι υψηλότερη της ίδιας της τιμής του προϊόντος. 
– Με την αντιμετώπιση και εξάλειψη του geo-blocking. Πολλοί Ευρωπαίοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση online υπηρεσιών που διατίθενται από άλλες χώρες τις ΕΕ, πολλές φορές χωρίς καμία αιτιολογία, ή παραπέμπονται σε κάποιο τοπικό κατάστημα, το οποίο προσφέρει διαφορετικές τιμές από αυτές της ιστοσελίδας. 
– Με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας γύρω από το copyright, διασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερόντων των δημιουργών και των χρηστών ή καταναλωτών. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση των Ευρωπαίων σε διαφορετικές κουλτούρες, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καλλιτέχνες και δημιουργούς content, και να διασφαλίσει τα δικαιώματά τους. 
– Με την απλοποίηση της επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας, η οποία θα οδηγήσει στην ενίσχυση των διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Από αυτή την κίνηση θα επωφεληθούν ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, για τις οποίες το κόστος και η πολυπλοκότητα της αντιμετώπισης της φορολογικής νομοθεσίας άλλων χωρών αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα.

Περιβάλλον κατάλληλο για digital networks και υπηρεσίες
Ο δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, κατάλληλου για την ανάπτυξη και ευδοκίμηση digital networks και υπηρεσιών. 
– Όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο εξαρτώνται άμεσα από το internet υψηλών ταχυτήτων και τα ασφαλή δίκτυα. Με στόχο την ενθάρρυνση επενδύσεων σε έργα υποδομής, η Επιτροπή θα εξετάσει τις ισχύουσες κανονιστικές νομοθεσίες στους τομείς τηλεπικοινωνιών και media, προκειμένου να τις καταστήσει συμβατές με τις νέες προκλήσεις, τις νέες καταναλωτικές τάσεις και τους νέους παίκτες της αγοράς. 
– Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των χωρών-μελών, υπό ένα κοινό ψηφιακό φάσμα. Για παράδειγμα, η μεγάλη καθυστέρηση στην εξάπλωση της νεότερης τεχνολογίας 4G στην Ευρώπη, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενός τέτοιου κατάλληλου φάσματος. 
– Η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, την αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών πλατφορμών, όπως οι μηχανές αναζήτησης και τα social media, σε μια επιτυχημένη διαδικτυακά κινούμενη οικονομία. Θα διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στις online υπηρεσίες, ένταξής τους στην online αλυσίδα αξιών και απλοποίηση της ταχείας απομάκρυνσης του παράνομου περιεχομένου.
– Σήμερα, το 72% των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρώπη, όταν χρησιμοποιεί online υπηρεσίες, ανησυχεί ότι αποκαλύπτει πολλά προσωπικά δεδομένα. Η άμεση υιοθέτηση του Data Protection Regulation αποτελεί κλειδί για το «χτίσιμο» αυτής της εμπιστοσύνης.

Συνθήκες που ευνοούν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής digital οικονομίας και κοινωνίας με μακροπρόθεσμη δυνατότητα ανάπτυξης, αποτελεί τον τρίτο άξονα γύρω από τον οποίο θα επικεντρωθούν οι δράσεις της Επιτροπής. 
– Η κατασκευαστική βιομηχανία αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς αποτελείται από 2 εκατ. εταιρείες και 33 εκατ. θέσεις εργασίας. Στόχος της Επιτροπής είναι να βοηθήσει όλα τα μέρη του κατασκευαστικού κλάδου να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες και να διαχειριστούν την μετάβαση σε ένα «έξυπνο βιομηχανικό σύστημα». 
– Σημαντική είναι και η άμεση ανάπτυξη διεθνών στάνταρ, καθώς η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες είναι βασικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. 
– Ένας ακόμα στόχος της Επιτροπής είναι η βιομηχανία και η κοινωνία να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από την οικονομία των data. Ο χώρος των big data προσφέρει πολλές δυνατότητες, αλλά εγείρει και πολλές προκλήσεις, από την ιδιοκτησία μέχρι την προστασία των δεδομένων, ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. 
– Τα παραπάνω ισχύουν και για το cloud computing, η χρήση του οποίου αυξάνεται ραγδαία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των digital data που αποθηκεύονται σε cloud περιβάλλον αναμένεται να αυξηθεί από το 20% το 2013 στο 40% το 2020. Τα shared networks and resources μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία, αλλά χρειάζονται το απαραίτητο πλαίσιο για να επεκταθεί η χρήση τους από περισσότερους ανθρώπους, εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. 
– Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να επωφελούνται πλήρως από διαλειτουργικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από το e-government μέχρι το e-health, και να αναπτύξουν digital δεξιότητες προκειμένου να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του internet και να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

Η συνολική στρατηγική για μια ενιαία digital αγορά αναμένεται να παρουσιαστεί τον ερχόμενο Μάιο.

Χάρης Ρούγκας, Γενικός Διευθυντής, IAB Hellas
«Το IAB Hellas καλωσορίζει κάθε κίνηση που διευκολύνει την πρόσβαση τόσο των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, εξασφαλίζοντας την υγιή ανάπτυξη και τον υγιή ανταγωνισμό και προωθώντας την καινοτομία. Μέσα από τη συμμετοχή του στο IAB Europe, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις. Χαρακτηριστικά, στις 20 και 21 Μαΐου, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού συνεδρίου Interact που διοργανώνει το IAB Europe στο Βερολίνο, θα παρουσιαστεί White Paper σχετικά με τη συμβολή της ψηφιακής διαφήμισης στην οικονομία, με key metrics που θα παρουσιαστούν και στις Βρυξέλλες σε σύνδεση με τη στρατηγική ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ενώ έχει προσκληθεί ως keynote speaker ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Oettinger.
Η συμμετοχή της αγοράς στο διάλογο κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών που απορρέουν από αυτή, είναι σημαντική, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος οι ρυθμίσεις όχι μόνο να διευκολύνουν αλλά να εμποδίσουν την ανάπτυξη μικρότερων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το IAB προωθεί μια πιο nuanced προσέγγιση, η οποία και θα είναι επωφελής για την επιχειρηματικότητα χωρίς σύνορα, αλλά και για τον πολίτη».