Στα Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Η διάκριση απονεμήθηκε στο ΟΠΑ για την προσφορά της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας στην παροχή σύγχρονης επιχειρηματικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής εργαλείων που υποστηρίζουν τους νέους επιστήμονες στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων.