Υπό την επιμέλεια της TBWA/Entelia

Η κατασκευή τους έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ McHappy Day των McDonald’s από την TBWAEntelia που ανέλαβε την επικοινωνία του συγκεκριμένου προγράμματος της εταιρείας.  Η εκστρατεία, εκτός από το να ενημερώσει, αποσκοπεί και στην εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων ανθρώπων στην προσπάθεια της γνωστής αλυσίδας εστιατορίων να βοηθήσει τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η στρατηγική επικοινωνίας που διαχειρίζεται η TBWAEntelia, περιλαμβάνει επίσης, τηλεοπτικό σποτ, καταχωρίσεις και media arts, ενώ προβλέπεται και online εκστρατεία.