Τον απολογισμό της συνεισφοράς της στην ελληνική οικονομία και τις στρατηγικές επιλογές για την Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δημοσίευσε η Interamerican. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, ετησίως, πάνω από 350 εκατ. ευρώ, ενώ υποστηρίζει, συνολικά, πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας, βάσει της ειδικής μελέτης Socio-Economic Impact 2019, που πραγματοποίησε η ΕΥ. Επιπλέον, η Interamerican έχει καταβάλει, κατά τ0 2018-2019, 368,97 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές προς τους εργαζομένους της, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρους εισοδήματος, πληρωμές σε μετόχους, επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, αμοιβές διαμεσολαβητών στις πωλήσεις και προμηθευτών, καθώς και σε δαπάνες για πρακτικές Εταιρικής Ευθύνης.