Σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν την «απάντηση» της εταιρείας σε εκείνα των OpenAI Inc., Google και άλλων, εργάζεται αθόρυβα η Apple, αν και ακόμη δεν έχει χαράξει μια σαφή στρατηγική για τη διάθεση της τεχνολογίας στους καταναλωτές.

Η κατασκευάστρια του iPhone έχει δημιουργήσει ήδη, σύμφωνα με καλά γνωρίζοντες, το δικό της πλαίσιο για τη δημιουργία large language models (LLMs) -το βασισμένο στο AI σύστημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων offerings, όπως τα ChatGPT και Bard της Google. Με αυτό το υπόβαθρο, γνωστό και ως «Ajax», η εταιρεία δημιούργησε και μια υπηρεσία chatbot, την οποία κάποια engineers αποκαλούν «Apple GPT».

Η εργασία περιλαμβάνει επίσης την προσπάθεια να κατευναστούν τυχόν ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή, οι οποίες προκύπτουν από τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η εταιρεία παραδόξως βρέθηκε μετέωρη την περασμένη χρονιά, όταν λανσάρονταν τα ChatGPT, Bard και Bing AI της Microsoft, παρά το γεγονός ότι εισήγαγε για χρόνια χαρακτηριστικά AI στα προϊόντα της. Έτσι, τώρα καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος.

(Πηγή: AdAge)