Πραγματοποίησαν σχετική ενημερωτική εκδήλωση
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και κλαδικών φορέων της περιοχής της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας, μέσω ενσωμάτωσης κριτηρίων ποιότητας στις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις θέσεις μαθητείας, καθώς και στην προσπάθεια διεύρυνσης του αριθμού τέτοιων θέσεων.

To CSR Hellas παρουσίασε τα 20 κριτήρια ποιότητας, καθώς και το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης προς επιχειρήσεις σχετικά με το επίπεδο εφαρμογής αυτών των κριτηρίων, αποτέλεσμα διακρατικής συνεργασίας 13ων εθνικών δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υπό την ομπρέλα του ευρωπαϊκού δικτύου CSR Europe, στο πλαίσιο του έργου EU-Talent. Η Πρόεδρος Δ.Σ. του CSR Hellas, Μαρία Αλεξίου, ανέφερε πως «οι εκπαιδευτικές δομές και οι επιχειρήσεις ως εργοδότες, αποτελούν συμπληρωματικούς κρίκους της διαδικασίας μάθησης, η οποία είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί ως προς το επίπεδο ποιότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, αλλά και την απόκτηση των αναγκαίων ανά επάγγελμα εξειδικευμένων γνώσεων προς όφελος τόσο των ίδιων των εκπαιδευομένων όσο και των επιχειρήσεων».