Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, αποτέλεσαν το θέμα διαδικτυακής εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε από το CSR Hellas στο πλαίσιο του 6ου φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου και είχε ως θέμα «Ο Στόχος 12 και η σημασία του για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030».

Με την συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας όπως και επιχειρήσεων δόθηκε έμφαση στην σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, ως ένα κοινό πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων μορφών συμπεριφοράς και λειτουργίας τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων. «Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, πέρα από έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, αποτελεί μία σύγχρονη αξία για τους πολίτες και οδηγεί την τάση στην κατανάλωση διεθνώς», αναφέρει το CSR Hellas.