Η Eurobank διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Impact, πιστοποιημένο πάροχο για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών παραστατικών στην εφαρμογή myData της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διαδικτυακή εκδήλωση για τις ψηφιακές εξελίξεις που δρομολογεί η πολιτεία και πώς αυτές μπορούν να επισπεύσουν και να διευρύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, με κομβικά σημεία το myData, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την πρόοδο διασύνδεσης των επιχειρήσεων με το κράτος (B2G) και των επιχειρήσεων μεταξύ τους (Β2Β). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο Digital Academy for Business της Eurobank.