Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και προκλήσεων μέσω συντονισμένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, καθώς και ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της διήμερης εκδήλωσης με θέμα «Celebrating the Environment 2021: Reimagine, Recreate, Restore», η οποία πραγματοποιήθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ACG150 και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.