Την πρώτη διαδικτυακή του εκδήλωση για το 2022, με θέμα «Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα: Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών» διοργανώνει το CSR Hellas την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνέχεια της πρόσφατης παρουσίασης μελέτης που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ προωθεί ένα αυστηρότερο σύστημα με κανόνες που εναρμονίζουν τα σχετικά διεθνή πρότυπα εταιρικών απολογισμών. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη σύγκλισης των ελληνικών επιχειρήσεων με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο όπως ήδη διατυπώνεται από τις σχετικές εισηγήσεις της ΕΕ, το CSR Hellas και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπονούν μελέτη για καταγραφή και ανάδειξη παραδειγμάτων μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται διεθνείς προσωπικότητες από τους οργανισμούς EFRAG και EBRD και συγκεκριμένα οι Saskia Slomp, (CEO, EFRAG), Dawn Slevin, (MD, ELS Europe, μέλος EU Sustainable Finance TEG, Co-Chair, PTF-RNFRO, EFRAG) και Robert Adamczyk (Senior Environmental Advisor, EBRD), καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων.