Ευελιξία στον χώρο και το ωράριο εργασίας τους επιθυμούν 9 στους 10 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ, με τίτλο «2021 Work Reimagined Employee Survey», σε δείγμα 16.000 εργαζομένων από 16 χώρες.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι, εάν είχαν τη δυνατότητα επιλογής, 54% των ερωτηθέντων θα προτιμούσαν ευελιξία ως προς το πότε θα εργάζονται, σε σύγκριση με το 40% που θα προτιμούσαν ευελιξία, όσον αφορά τον χώρο εργασίας. Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να εργάζονται από 2 έως 3 ημέρες εξ αποστάσεως, μετά το πέρας της πανδημίας. Επιπλέον, 67% πιστεύουν ότι η παραγωγικότητά τους μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, ανεξάρτητα από τον χώρο, από όπου εργάζονται.