Το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» ξεκινά τον 7ο κύκλο του και καλεί νέες και νέους απόφοιτους Μηχανικούς να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή στη Mytilineos.

Η εταιρεία τους καλεί και φέτος να πάρουν μέρος στη διαδικασία επιλογής, ώστε να εργαστούν για έναν χρόνο σε projects στους κλάδους μεταλλουργίας και ενέργειας, στις θυγατρικές ή στις Κεντρικές Λειτουργίες και Υπηρεσίες της εταιρείας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, στην ιστοσελίδα Μηχανικοί στην Πράξη – Mytilineos.

«Η Mytilineos δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση και στην απόκτηση δεξιοτήτων συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030, για ποιοτική εκπαίδευση, αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.