Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντικής Προσφοράς (Delicious Difference Week) που πραγματοποιεί η Kraft Foods παγκοσμίως, η Kraft Foods Hellas στηρίζει τον Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της, σε έργα δενδροφύτευσης και καθαρισμού. Πάνω από 80 εργαζόμενοι της Kraft Foods προσέφεραν εθελοντική εργασία για τη συντήρηση του πρασίνου στο κτήμα Δηλαβέρη και για τον ελαιοχρωματισμό και τον καθαρισμό των αυλών δύο σχολείων. Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Η Εβδομάδα Εθελοντικής Προσφοράς διοργανώθηκε σε πάνω από 80 χώρες με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων, 3 έως 8 Οκτωβρίου.