Οδική ασφάλεια, πρόληψη φυσικών καταστροφών και υγεία στο επίκεντρο των δράσεων στην Ελλάδα
Με μήνυμα «Ενώνουμε δυνάμεις, ζούμε καλύτερα» η ΑΧΑ υλοποιεί για έβδομη χρονιά την ετήσια Εβδομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου οι 166.000 εργαζόμενοι του ομίλου θα συμμετάσχουν σε ενέργειες με κεντρικό άξονα την πρόληψη και εκπαίδευση για τη μείωση κινδύνων. Η ΑΧΑ στην Ελλάδα έχει επιλέξει ως θέματα επιμόρφωσης τους τομείς της οδικής ασφάλειας, πρόληψης φυσικών καταστροφών και της υγείας. Ο άνθρωποι του ομίλου παγκοσμίως θα επιλέξουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μία νεοφυή εταιρεία που έχει ως αποστολή να «βοηθά τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα». Η εταιρεία αυτή θα λάβει χρηματοδότηση και καθοδήγηση από ανώτατα στελέχη της ΑΧΑ. Στόχος της Εβδομάδας είναι να ενισχύει τη γνώση και την εξειδίκευση των ανθρώπων της ώστε να αποτελούν πρεσβευτές μιας καλύτερης ζωής.