Στην έρευνα συμμετείχαν 550 θεσμικοί επενδυτές εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών και εταιρειών καινοτόμου κεφαλαίου. Η ποιοτική ηγετική ομάδα, οι ισχυρές οικονομικές και επιχειρηματικές υποδομές, η εταιρική διακυβέρνηση και μία ισχυρή στρατηγική επενδυτικών σχέσεων, επηρεάζουν καθοριστικά τις επενδυτικές αποφάσεις. Παράλληλα, η αξιοπιστία και το ιστορικό μιας διοικητικής ομάδας, καθώς και οι υφιστάμενοι επενδυτές, αποτελούν τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν μια επιχείρηση, επηρεάζοντας την επιχειρησιακή της αξία.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδας, σημειώνει: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται και αποτιμώνται σήμερα οι εταιρείες από τους επενδυτές, χρησιμοποιώντας παραπάνω από μια προσέγγιση ή μέθοδο (με βάση το εισόδημα ή την αγορά), συνεκτιμώντας παράλληλα σημαντικούς ποιοτικούς παράγοντες, όπως η ύπαρξη μίας ισχυρής διοικητικής ομάδας».