Ζητούμενο η τυποποίηση των σχετικών πληροφοριών
Οι θεσμικοί επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στη μακροπρόθεσμη αξία, με το 97% να δηλώνει ότι πραγματοποιεί είτε μια άτυπη αξιολόγηση, είτε μια δομημένη και μεθοδική αξιολόγηση των μη-χρηματοοικονομικών δημοσιοποιήσεων, μιας εταιρείας η οποία αποτελεί επενδυτικό στόχο, στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 78% της αντίστοιχης έρευνας του 2017. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της τέταρτης έρευνας του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ, η οποία καταγράφει τις απόψεις 260 θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως, το 40% των οποίων έχει υπό τη διαχείρισή του χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 10 δισ. δολάρια.

Η ζήτηση των θεσμικών επενδυτών για υποχρεωτικά μη-χρηματοοικονομικά λογιστικά πρότυπα, επίσης, αυξάνεται, με το 59% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι βελτιωμένα λογιστικά πρότυπα για τη μη-χρηματοοικονομική πληροφόρηση θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα. Οι ερωτηθέντες δήλωσαν, επίσης, ότι οι ESG πληροφορίες θα πρέπει να τυποποιηθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν σημεία αναφοράς (benchmarks) για την πραγματοποίηση συγκρίσεων και να αναδειχθούν οι επικρατούσες τάσεις.