Ενίσχυση των μεγεθών και επιδόσεών της κατέγραψε, για το 2021, η Europ Assistance Greece. Συγκεκριμένα, σημείωσε ποσοστό αύξησης των ασφαλιζόμενων οχημάτων της κατά 30% σε σχέση με το 2020, διαθέτοντας ασφαλιζόμενο στόλο ο οποίος αγγίζει τα 1,7 εκατ. οχήματα πανελλαδικά.

Επίσης, το 2021, κατέγραψε περισσότερες από 450.000 εισερχόμενες κλήσεις, service level 90%, NPS 80% και ικανοποίηση πελατών από το τηλεφωνικό κέντρο 86% και στο σημείο βλάβης/ατυχήματος 92%.

Το α΄ εξάμηνο του 2022, η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβασή της σε νέες εγκαταστάσεις, ενισχύοντας το Contact Centre για την εξυπηρέτηση νέων συνεργασιών από τον ασφαλιστικό κλάδο. Επιπλέον, υλοποιεί νέα προγράμματα στους κλάδους υγείας και ταξιδιωτικής ασφάλισης, ενώ διαθέτει ήδη πρόγραμμα επείγουσας τεχνικής βοήθειας για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.