Σε συνέχεια των προηγούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Eurolife FFH ανακοινώνει την έναρξη του 12ου ακαδημαϊκού κύκλου του Advanced Program in Management for Insurance Executives. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το Advanced Program in Management for Insurance Executives καλύπτει τα εξής γνωστικά πεδία: Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή, Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans), Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων.

Οι εκπαιδεύσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος, χωρίζονται σε ενότητες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε δια ζώσης συναντήσεις μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα. Η πρώτη ενότητα θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.