Η 5η έκδοση της σειράς EuroCharity Yearbook με τίτλο «Leadership for Sustainability» είναι βασισμένη στο πνεύμα ότι οι ηγέτες θα πρέπει να αγωνιστούν για τη δημιουργία ενός κόσμου πιο δίκαιου, οικονομικά βιώσιμου και με περισσότερη ευμάρεια. Στη φετινή αγγλόφωνη έκδοση, επιλεγμένες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα παρουσιάσουν τους ηγέτες τους, την ταυτότητα, τις καλές πρακτικές και τη φιλοσοφία τους σε θέματα αειφορίας, διαχείρισης αλλαγών και διακυβέρνησης. Το λεύκωμα θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2012, τον ίδιο μήνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.