Η Eurobank βρίσκεται, όπως επισημαίνει, σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης και λαμβάνει κάθε επιβεβλημένο και δυνατό μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του Cοvid-19, για την προστασία των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, με στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των εταιρικών και ιδιωτών πελατών της.

Η τράπεζα ενθαρρύνει τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της.

Η Eurobank βρίσκεται, όπως επισημαίνει, σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης και λαμβάνει κάθε επιβεβλημένο και δυνατό μέτρο περιορισμού της εξάπλωσης του Cοvid-19, για την προστασία των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, με στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των εταιρικών και ιδιωτών πελατών της.

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί πλάνο ενεργειών για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, την ταχύτητα και την ασφάλεια των συναλλαγών, αναπροσαρμόζοντας σε τακτική βάση τη στρατηγική της και σταθμίζοντας καθημερινά τις εξελίξεις. Σε απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τον περιορισμό των επισκέψεων σε χώρους συγχρωτισμού, η Τράπεζα έλαβε άμεσα μέτρα εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές για τη μείωση του αριθμού των πελατών σε αναμονή, εντός των καταστημάτων, κατ’ αναλογία του μεγέθους κάθε καταστήματος.

Σημειώνει δε, ότι το δίκτυο των καταστημάτων παραμένει σε λειτουργία και στη διάθεση του κοινού σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνει τους πελάτες της να κάνουν χρήση των εναλλακτικών ψηφιακών δικτύων για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των συναλλαγών και εμπλουτίζει τη δέσμη νέων δυνατοτήτων και υπηρεσιών.

Αναλαμβάνει έκτακτες πρωτοβουλίες ώστε, πελάτες που μέχρι τώρα δεν είχαν εξασφαλίσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική, να αποκτήσουν άμεσα, αξιοποιώντας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η Τράπεζα για ηλεκτρονικές συναλλαγές από όλα τα δίκτυα, το e – Banking, το m – Banking από κινητά τηλέφωνα και tablet, το v – Banking.