Η συγχώνευση δημιουργεί την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Eurobank σχεδιάζει να επιταχύνει τη μείωση του δείκτη NPE σε περίπου 15% στο τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021, με τον διαχωρισμό NPE περίπου 7 δις ευρώ με μία και μόνη συναλλαγή και το σύνολο των μετόχων να διατηρεί τα οφέλη μίας ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των NPE. Όπως υποστηρίζεται, ο ενιαίος όμιλος στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020. Ο Γεώργιος Χρυσικός θα προταθεί για τη θέση του μη-εκτελεστικού αντιπροέδρου του ΔΣ της Eurobank και θα ενταχθεί στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού.